SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stanisław Witold Mayer


7 sierpnia 1899r. – 19 czerwca 1982r.
IMIĘ: Stanisław Witold
NAZWISKO: Mayer
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 7 sierpnia 1899r.
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 19 czerwca 1982r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W okresie 1916-lipiec 1917r. w Legionach Polskich w 1 pułku artylerii.
Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej.W listopadzie 1918r. powrócił do mecierzystego pułku.W grudniu 1918r.awansował na stopień podporucznika.
19 stycznia 1921r. zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920r. na stopień porucznika w artylerii, w grupie oficerów byłych Legionów Polskich.
3 maja 1922r. zweryfikowany w stopniu porucznika ze sstarszeństwem z dniem 1 czerwca 1919r. i 605 lokatą w korpusie oficerów artylerii.
Awans na stopień kapitana – 1 stycznia 1927r.Służył w 1 pułku artylerii polowej Legionów do października 1929r. jako oficer młodszy,dowódcaa baterii,dowódca dywizjonu.
Od października 1929r. słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.
W październiku 1931r. został asystentem taktyki artylerii w uczelni.
Z dniem 15 stycznia 1935r. został przeniesiony do 1 pułku artylerii lekkiej w Wilnie w celu odbycia praktyki liniowej na stanowissko dowódcy II dyw.Czasowo pełnił też obowiązki zastepcy dowódcy tego oddziału.
27 czerwca 1935r. – awansował na stopień majora ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1935r. i 45 lokatą w korpusie oficerów artylerii.
W listopadzie 1937r. powrócił do Wyższej Szkoły Wojskowej w Warszawie ma stanowisko wykładowcy taktyki artylerii.
W marcu 1939r. został przeniesiony do Oddziału III Sztabu Armii „Modlin”.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Z tym oddziałem wziął udział w kaampanii wrześniowej 1939r.
27 września 1939r.dostał się do niewoli niemieckiej.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po uwolnieniu w lipcu 1945r. do 1947r. pełnił funkcję szefa sztabu artylerii 2 Korpusu Polsskiego we Włoszwech i w Wielkiej Brytanii.
Awansował na podpułkownika dyplomowanego 1 stycznia 1946r.
Po demobilizacji pułkownik – 1 stycznia 1961r.

LOSY POWOJENNE

Osiedlił się w Londynie.Od 1949r. był jednym z organizatorow Brygadowego Koła Młodych „Pogoń”
oraz jednego z oddziałów koła o nazwie „Granat”.
27 lutego 1967r. mianował go Komendantem Brygadowego Koła Młodych „Pogoń”.
Otrzymał awans na stopień generała brygady -19 marca 1972r. pd emigracyjnych władz w Londynie.

POSIADANE ODZNACZENIA

1922/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania – Londyn
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

T.Kryska-Karski i St.Zurakowski – „Generałowie Polski niepoddległej” Edittions Spotkania 1991
Henryk Potr Kosk – „Generalicja polska – popularny słownik biograficzzny” t.2 Oficyna Wydawnicza „Ajaks”-Pruszków 2001

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW