SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Bolesław Andrzej Ostrowski


30 września 1891r. – 15 marca 1964r.
IMIĘ: Bolesław Andrzej
NAZWISKO: Ostrowski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 30 września 1891r.
MIEJSCE URODZENIA: WARSZAWA
DATA ŚMIERCI: 15 marca 1964r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Martinez – Argentyna
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Był uczniem Gimnazjum w Chełmie.W latach 1906-1907 był czło nkiem Organizacji Bojowej PPS.
W 1907r. wyjechał do USA.W latach 1910-1914 służył w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych.
W marcu 1915r. powrócił do Polski i wstąpił do Legionów Polsskich.Służył w 2 i 4 pułku piechoty Legionów.
W lipcu 1917r. po kryzysie przysięgowym, internowany w Szczypiornie, później w Havelbergu,Rastatt i Werl.Zwolniony z internowania, powrócił do kraju w 1918r.
Od listopada 1918r. w Wojsku Polskim.Od listopada 1918r. do stycznia 1919r.- dowódca kompanii w Grupie Operacyjnej mjr Wieczorkiewicza w walkach przeciw Ukraaińcom.
styczeń-luty 1919r. – w Milicji Ludowej w Kaliszu.
02 listopada 1919r. – dowódca 8 batalionu Strzeleckiego.
1 czerwca 1919r. awansował do stopnia majora.
Listopad 1919r. – lipiec 1920r. – komendant Tajnej Organizacji Wojskowej na Śląsku Cieszyńskim.
Od lipca 1920r. do marca 1921r. – dowódca batalionu zapasowego 4 pułku strzelców podhalańskich.
Marzec 1921r.-grudzień 1924r. – dowódca batalionu sztabowego 4 pułku strzelców podhalańskich.
W grudniu 1924r. przeniesiony do 59 pułku piechoty w Inowrocławiu na stanowisko dowódcy plutonu.
11 marca 1926r.przesunięty naa stanowisko kwatermistrza pułku.
luty 1927r. – zastępca dowódcy 71 pułku piechoty.
Od października 1927r.do września 1931r. – dowódca 4 pułku piechoty Legionów w Kielcach.
Awans na stopień pułkownika – 1 stycznia 1934r.
1 lutego 1937r.-dowódca pułku KOP „Zdołbunów”.W maju 1938r. przejął dowództwo Brygady KOP
„Podole” w Czarnkowie.
W okresie II RP został osadnikiem wojskowym w powiecie wilejskim.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Od sierpnia do 17 wrzesnia 1939r.-dowódcaa 36 Dywizji Piechoty /Rezerwowej/ walczącej w składzie Armii „Prusy”.
Przez Węgry przedostał się na Bliski Wschód.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

lipiec – wrzesień 1940r.- dowódca Oddziałów Szkoleniowych Ośrodka Zapasowego Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie.
Czerwiec 1942r-lutego 1943r.- oficer łącznikowy w Jerozolimie.
luty 1943r.- sierpień 1944r. -Dowództwo Rejonowych Etapów – Palestyna
luty 1944r.-kwiecień 1945r. – dowódca Jednostek Terytorialnych na Bliskim Wschodzie.
Kwiecień 1945r.-kwiecień 1947r. – oficer łącznikowy 2 Korpusu Polskiego i Komendant miasta Rzym.

LOSY POWOJENNE

Po demobilizacji wyjechał do Argentyny.
W 1960r. w Londyynie opublikował wspomnienia „Z bojowca na dowódcę pułku w 40-lecie 4 pułku piechoty Legionów 1915-1955”.
23 stycznia 1968r. Prezydent RP na Uchodźtwie A.Zaleski pośmiertnie awansował go na stopień generała brygady.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari 1922
Krzyż Niepodległości z Miczami / 20.01.1931/
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych- czterokrotnie
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
Złoty Krzyż Zasługi – dwukrotnie
Krzyż Komandorski Orderu Wazów / 1933-Szwecja/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Argentyna
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

T.Jurga -„Obrona Polski 1939” – Wydawnictwo Pax – 1990
J ózef A.Teslar „Czwarty Pułk Piechoty Legionów Polskich” Lwów 1916
Tadeusz Kryska-Karski i St.Zurakowski – „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania 1991

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW