SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego



Drukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Aleksander Dzienniak


20/02/1905 – 22/01/1990
IMIĘ: Aleksander
NAZWISKO: Dzienniak
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 20/02/1905
MIEJSCE URODZENIA: Częstochowa
DATA ŚMIERCI: 22/01/1990
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU: Warszawa, Cmentarz Powązkowski
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

19 czerwca 1923r. uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im.H.Siwnkiewicza w Częstochowie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

1939r.- zmobilizowany jako podporucznik rezerwy w jednostce wojskowej w Wilnie.
Pierwsze dni wojny spędził z oddziałem w Sokółce w ośrodku zapasowym, a następnie w Wilnie do 17 września 1939r.
20 września 1939r. internowany na Litwie w obozach w Pałandze i Kalwarii.
10 lipca 1940r. dotarł do obozu w Kozielsku.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po amnestii dotarł do obozu w Tockoje-Jakkobag.
15 sierpnia 1942r. -Armia Polska na Wschodzzie.Wcielony do 2 Korpusu Polskiego jako oficer łącznikowy w Dowództwie 6 Lwowskiej Brygady Piechoty.
Brał udział w kampanii włoskiej.Walczył o Monte Cassino.11/12 maja 1944r. jako oficer łącznikowy w Sztabie Dowództwa 5-tej Dywizji Kresowej.
Po zdobyciu Monte Cassino został mianowany dowódcą 2 Kompanii Strzeleckiej w 16-tym batalionie.
Koleny bój nad rzeką Santerno w dniach 11-13 kwietnia 1945r.Walka o Bolonię.
Dowódzca Szkoły Podoficerskiej – San Benedetto del Fronto w rejonie Ancony.
Dowódca szkolenia wychowania fizycznego w Pievie di Cadore – Alpy Włoskie-Cortina.
W 1946r. ciężko chory przebywał w szpitalu 3 miesiące w Anconie.
Ewakuacjaa do Anglii.

LOSY POWOJENNE

W czerwcu 1947r. – repatriacja do Polski.
Po powrocie do kraju podjął pracę w PZU jako naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Transportowych.Awansował na stanowisko doradcy Naczelnego Dyrektora PZU.
Był członkiem Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych, członek ZBoWiD przy Min.Finansów.
Członek Klubu Karpatczyków – żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, członek LKO w klubie oficerów rezerwy.
1 lipca 1971r. przeszedł na emeryturę.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari /1945/
Krzyż Walecznych /17.08.1945/
Krzyż Monte Cassino /1945/
Italy Star /1945/
Demence Medal /1945/
The War Medal 1939-1945 / 1946/
Pamiątkowy Krzyż 5 KDP /1979/
Odznaka Grunwaldzka /1972/
Medal Zwycięstwa i Wolności / 1973/
Srebrny Krzyż Zasługi / 1964/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Polska – Warszawa
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Almaanach Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego im.H.Sienkiewicza w Częstochowie.Absolwenci 1923r.
Kronika 16 lwowskiego Batalionu Strzelców – Koło Oddziałowwe 16LBS -Londyn 1970

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW