SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Edward Perkowicz


27 października 1886r. – 2 września 1964r.
IMIĘ: Edward
NAZWISKO: Perkowicz
IMIĘ OJCA: Cezary
IMIĘ MATKI: Kasylda
NAZWISKO RODOWE MATKI: Korzon
DATA URODZENIA: 27 października 1886r.
MIEJSCE URODZENIA: Berezówka gub.Kurska
DATA ŚMIERCI: 2 września 1964r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Kurytyba stan Parama Brazylia
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Uczęszczał do gimnazjum w Białej Cerkwii.W 1905r.-przywódca strajku szkolnego w Białej Cerkwii.Wydalony z gimnazjum bez prawa powrotu.Zdał maturę eksternistycznie w Kijowskim Okręgu Nauczania.Studiował filozofię na UJK.
Od 1905r. w PPS.Od 1915r. w armii rosyjskiej.
Od 1918r. w Wojsku Polskim.Od czerwca 1920r. szef sztabu 1 Dyw.Litewsko-Białoruskiej.
Październik 1920r.- Sztab Obrony Krajowej Litwy Środkowej.Pełnił funkcję szefa sztabu Grupy Operacyjnej gen.J.Rządkowskiego.Następnie szef sztabu w 19 Dywizji Piechoty.
1czerwca 1921r. w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego na stanowisko oficera łącznikowego Wojska Litwy Srodkowej.Oddział macierzysty – Miński Pułk Strzelców.
W latach 1922-1923 ukończył kurs doszkolenia Wyższej Szkoły Wojskowej i objął funkcję oficera nadetatowego 86 pułku piechoty w Mołodecznie.
W październiku 1923r.-Dow.Okręgu Korpusu IX w Brześciu.
W latach 1922-1923 i 1934-1936 – Biuro Historyczne SG, gdzie czasowo pełnił funkcję szefa.
Od czerwca do 30 lipca 1924r.- odkomendorowany z Biura Historycznego SG do Wyższej Szkoły Wojskowej w celu odbycia podróży taktycznej z kursem doszkolenia 1923/24.
15 października 1924r. otrzymał dyplom nauk oficera SG, pozostawiony w Biurze Historycznym SG.
Od lipca 1926r. – szef biura.Od 31 pazdziernika 1927r. – w 81 pułku piechoty w Grodnie., jako dowódca II batalionu.
14 lutego 1929r. przeniesiony do Korpusu Obrony Pogranicza jako dowódca 23 batalionu granicznego w Oranach, jednocześnie macierzyście do kadry oficerów piechoty.
W 1930r. wybrany na posła z listy BBWR – okręg wyborczy nr 6-Grodno.W związku z uzyskaniem mandatu posła przeszedł w stan nieczynny.
1 października 1931r.KOP-dowódca 23 batalionu KOP „Orany” w Oranach.
21 października 1931r. zrzekł się mandatu poselskiego.
W styczniu 1936r. – oficer do zleceń i wiceministra wspraw wojskowych.
Od 1937r. dowódca Grodzieńskiej Półbrygady Obrony Narodowej a od 1938r. dowódca Dziśnieńskiej Półbrygady Obrony Narodowej.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po kampanii wrzesniowej 1939r. został internowany na Lotwie.
Od 1940r. – więzień sowiecki.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 1941r. w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR.
)d 5 paźdzziernika 1944r. na stażu w 5 Kresowej Dywizji Pancernej na froncie włoskim.
W 1946r. sprzeciwił się demobilizacji PSZ na warunkach brytyjskich.Odmówił wstąpienia do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

LOSY POWOJENNE

Wyemigrował do Brazylii.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari nr 91
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski /3.05.1958/
Krzyż Niepodległości /4.11.1933/
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych – 4 krotnie
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami / dwukrotnie/
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej /3.03.1926/
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Medal Palm Akademickich /Francja/
Medal Zwycięstwa

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Brazylia
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żonaty od 1918r. – żona Sława Edwarda z d.Wysocka
córki: Aleksandra Sława Maria / ur.1921r./, Wanda Antonina / ur.1923r./, Urszula / ur.1926r/.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

100-bohaterów na 100-leccie Bitwy Warszawskiej
Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III Kadencji /1930-1935/
Edward Perkowicz/1886-1964/.Biblioteka Sejmowa.Baza Parlamentarzyści polscy.
Polscy żołnierze internowani w krajach bałtyckich
J.Królikowski M.Marszałek – „Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990” -Księgarnia Odkrywcy
Tadeusz Kryska-Karski mi St.Zurakowski „Generałowie Polski niepodległej” – Editions Spotkania 1991r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW