SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Karol Olizar


12 marca 1903r. – 17 lutego 2005r.
IMIĘ: Karol
NAZWISKO: Olizar
IMIĘ OJCA: Jan Narcyz
IMIĘ MATKI: Aleksandra
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 12 marca 1903r.
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 17 lutego 2005r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Montreal
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Rozpoczął naukę w Szkole Konopczyńskiego w Warszawie.
Podczas inwazji sowieckiej w 1920r. wstąpił na ochotnika do 215 Pułku Jazdy Wielkopolskiej i brał czynny udział w wojnie.
Po zawieszeniu broni wrócił do Szkoły Konopczyńskiego przemianowanej na Gimnazjum im.Adama Mickiewicza, gdzie w 1922r. zdał maturę.Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, który ukończył w 1926r. uzyskując tytuł magistra prawa.
W latach 1929-1930 odbywał służbę wojskową w SPRK w Grudziądzu – przydział do 5 Pułku Uła nów Zasławskich w Ostrołęce.
Obywatel ziemski na Wołyniu – zarządzał majątkami Kisielin i Rafałówka do września 1939r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Zmobilizowany jako podporucznik 29 lipca został przydzielony do ośrodka zapasowego w Białej Podlaskiej.Dołączył koło Chełmna do Grupy Kawalerii płk Płonki.Największe walki stoczyli koło Janowa Lubelskiego.Z całą Grupą dostał się do niewoli sowieckiej 30 września 1939r. we wsi Podpory.
Sowiecki jeniec obozów: Wołoczyska,Szepietówka,Starobielsk.Przeniesiony do Pawliszczewa Boru, a następnie do obozu w Griazowcu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W Tockoje wstąpił do Armii gen.Andersa z przydziałem do 6 DP.Kolejno pułk rozpoznawczy 9DP w Morgiełan-adiutant.
W marcu 1942r. ewakuowany w pierwszej turze na Srodkowy Wschód.Otrzymał przydział do dowództwa 3 DSK jako oficer szyfrowy.
W kampanii włoskiej – oddział nr 25 współpracy wojsk lądowych z RAF przy dowództwie 2 Korpusu.
Po wojnie urlopowany.

LOSY POWOJENNE

Udał się do Meksyku, gdzie po 6 latach rozłąki spotkać się z małżonką.
Zdemobilizowany przez wiele lat pracował w Mexico City jako sprzedawca maszyn biurowych.
W 1981r. przeniósł się do Kanady.
Jest autorem „Kroniki Olizarów” wydanej w Mexico City – 1960r.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Mexico City – od 1981r. – Kanada
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW