SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stanisław Smoleński


IMIĘ: Stanisław
NAZWISKO: Smoleński
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA:
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Zmobilizowany do rosyjskiego wojska w 1915r.Po ogłoszeniu mobilizacji nie stawił się do poboru.Zdezerterował.
Gutczyn pod Petersburgiem.Zgłosił się na ochotnika do pierwszego zapasowego batalionu – dowódca kpt Bołsanowski.Przyjęty jako ochotnik.
Ukończył Szkołę Handlową w Warszawie, zdał maturę.Został przeszkolony w silnikach francuskich.
Moskwa- firma francuska – pracował jako pomocnik montera, a później jako monter.
Wykładowca dla podoficerów kształcących się na mechaników lotniczych.Wykładał przez rok, jednocześnie latał na samolotach jako amator.
Po rewolucji założył w Gatczynie Związek Wojskowych Polaków Garnizonu Gatczyńskiego.Moskwa
– należał do Partii Socjalno-Rewolucyjnej Polski Moskiewski Rewolucyjny Pułk im.Bartosza GłowackiegoGłowackiego- sami Polacy.
Polska Armia- 36 puł piechoty Legii Akademickiej – 1 pułk lotniczy – stopień majstra 1-ej kategorii – sierżant sztabowy.
W latach 20-tych rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej – Wydział Mechaniczny.Studiował 5 lat.
Przeniósł się na SGGW- Wydział Technologii Drewna.Pracował w redakcji dziennika „Rzeczypospolita” przez okres 3 lat.
Skończył Wydział Leśny, Dział Technologii Drewna.Pracował w tartaku w Czarnej Wsi pod Białymstokiem.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

31 sierpnia 1939r. – plakaty mobilizacyjne.Lwów-Warszawa-Grodno-Wilno.
Aresztowany 19 września 1939r.Internowany – Litwa- Kołotowo n/Niemnem.Na Litwie przebywał rok.
Przetransportowany do Kozielska, później do Griazowca.
Po amnestii wyruszył do Armii Polskiej.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Tatiszczewo- przydział do 5-go pułku piechoty.Przeniesiony do grupy mechanicznej.
Z Baku – transport statkiem do Persji.
Kampania włoska – 2 Brygada czołgów- kompania warsztatowa.Bolonia.
Zwolnienie z armii – Anglia- Korpus Przysposobienia do Życia Cywilnego.
Obóz szkoleniowy.Pełnił funkcję dyrektora nauczania.
Pracował w fabryce tekstylnej, później metalurgicznej.

LOSY POWOJENNE

Do Kanady pierwsi dotarli synowie – Andrzej, Julek i Stach.
Od 1954r. w Kanadzie pracował jako stróż na budowie.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Kanada
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW