SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Dawid Cynberg


14/01/1918 – 25/02/1999
IMIĘ: Dawid
NAZWISKO: Cynberg
IMIĘ OJCA: Mojżesz
IMIĘ MATKI: Etla
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 14/01/1918
MIEJSCE URODZENIA: Zamość
DATA ŚMIERCI: 25/02/1999
MIEJSCE ŚMIERCI: Kanada
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po zdaniu matury na Akademii Zamojskiej w Zamościu, studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wojna zastała go na IV roku medycyny. Deportowany ze Lwowa w 1940 r. do ZSRR przez Sowietów pracował przy wyrębie lasu w Maryjskiej ASSR nad środkową Wołgą.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W lutym 1942r. wstąpił do Armii gen. Andersa. Otrzymał przydział do 7 Dywizji Piechoty. Po ewakuacji oddziałów polskich na Bliski Wschód odbywał służbę w Iranie, Iraku, Palestynie i w Egipcie. Po wyszkoleniu w anestezjologii w polskim CCS (Casualty Clearing Station), przeszedł całą włoską kampanię 2 Korpusu Polskiego. Służył w 31 Kompanii Sanitarnej. Po wojnie odkomenderowany na studia medyczne do Bolonii.
Po demobilizacji 2 Korpusu Polskiego przeniesiony do Anglii, gdzie kontynuował studia medyczne na
Uniwersytecie w Edynburgu.

LOSY POWOJENNE

W 1947 r. dotarł do Kanady. Medycynę ukończył na Uniwersytecie McGill w Montrealu w 1948 r. Był członkiem College of Physician Surgeons of Quebec. Otworzył prywatną praktykę i przez wiele lat leczył montrealską Polonię. Należał do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Nr 7.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Kanada (Montreal)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW