SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Antoni Dziewiałtowski


11/02/1903 – 06/07/2000
IMIĘ: Antoni
NAZWISKO: Dziewiałtowski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 11/02/1903
MIEJSCE URODZENIA: Rewiaczki (gm. Budsław, pow. Wilejka, woj. wileńskie)
DATA ŚMIERCI: 06/07/2000
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

We wczesnym dzieciństwie stracił ojca, a w 1919r. epidemia grypy zw.hiszpanką spowodowała śmierć matki i rodzeństwa.
W wieku 14 lat rozpoczął pracę jako nauczyciel w miejscowości Zadubieniec / gmina krzywicka/.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W 1939r. został zmobilizowany do wojska w służbie łączności.
W 1940r. internowany przez władze sowieckie w Pałandze na Litwie.Kolejno – obóz jeniecki w Murmańsku.
Amnestia 1941r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

1941r. – żołnierz 5 Dywizji Armii gen.Andersa w Totiszczewie.
ZSRR opuścił na pokładzie okrętu „Zdanow” w 1942r. i udał się z Armią na Bliski Wschód.
Brał udział w kampanii włoskiej i walczył o Monte Cassino.
Służbę wojskową zakończył w Anglii szkoląc się przez 2 lata w PKPR.
Zdemobilizowany – 18 listopada 1948r.

LOSY POWOJENNE

Zatrudnił się w Red Hotel w Salisbury.
W 1951r. wyemigrował do Kanady.
Montreal- praca w Zydowskim Domu Starców, gdzie pracował aż do emerytury.
Po wypadku samochodowym i długim leczeniu , ostatnie lata spędził w Polsko-Kanadyjskim Instytucie
Dobroczynności im.M.Curie Skłodowskiej.
Wydał pamiętniki „Wojenne wspomnienia Antoniego Dziewiałtowskiego”. W kwartalniku „Nowinki” ukazywały się jego wiersze.
Aktywny pensjonariusz , działacz Instytutu udzielał się w różnych przdsięwzięciach organizowanych przez klub Rozrywka oraz przekazał znaczną kwotę pieniężną na Polską Fundację Społeczno-Kulturalną i zakup nowego autobusu dla mieszkańców Innstytutu.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Kanada
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji „Znaki Pamięci”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW