SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Franciszek Ksawery Karkowski


02/12/1888 – 30/01/1970
IMIĘ: Franciszek Ksawery
NAZWISKO: Karkowski
IMIĘ OJCA: Michał
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 02/12/1888
MIEJSCE URODZENIA: Żółkiew
DATA ŚMIERCI: 30/01/1970
MIEJSCE ŚMIERCI: Penley (Walia, Wielka Brytania)
MIEJSCE POCHÓWKU: Penley (Walia, Wielka Brytania)
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Szkołę Powszechną ukończył w Zółkwi i kontynuował w renomowanym V Gimnazjum im.Hetmana St.Żółkiewskiego we Lwowie.
Studiował teologię na Uniwersytecie Lwowskim oraz na Uniwersytetach w Wiedniu i Pradze.
Swięcenia kapłańskie przyjął w 1918r. w Wiedniu i został inkardynowany do archidiecezji ormiańskiej we Lwowie , nie pełnił w niej jednak żadnych funkcji duszpasterskich.Przez krótki czas był kapelanem arcybiskupa Józefa Teodorowicza.
W czerwcu 1919r. zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego i rozpoczął posługę kapelana w Szpitalu
Ujazdowskim w Warszawie.
Następnie pracował w garnizonie łowickim, gdzie był proboszczem parafii wojskowej, równocześnie obsługując garnizony w Kutnie, Lęczycy i czasowo w Skierniewicach.
Uczestnik wojny bolszewickiej w 1920r.
Służbę wojskową pełnił przez długie lata w stopniu kapelana Wojska Polskiego – kapitana, w kwietniu 1936r.awansowany na starszego kapelana – majora.
Sprawował swą posługę w obrządku łacińskim choć formalnie należał do ormiańskiej archidiecezji we Lwowie.
Uczestniczył w uroczystościach koronacyjnych cudownego wizerunku Matki Bożej w 1937r. w Stanisławowie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W kampanii wrześniowej 1939r. jako kapelan 10 Pułku Piechoty 18 września wraz z rządem RP przekroczył granicę Polską w Kutach.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

służył w PSZ na Zachodzie Kapelan w wojsku gen.Andersa w stopniu majora, w 1944r. awansowany do stopnia proboszcza – podpułkownika ze starszeństwem od 1943r.służył w jednostkach poza korpusowych 2 Korpusu Polskiego..

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

W 1929r. odznaczony przez arcybiskupa Teodorowicza godnością kanonika RM, a kilka lat później kanonika honorowego kapituły ormiańskiej we Lwowie.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Ormianie Wiki- Wolna encyklopedia Ormian w Polsce

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW