SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stanisław Kazimierz Józef Wyskota-Zakrzewski / Wyssogota/


1 marca 1902r. – 8 stycznia 1986r.
IMIĘ: Stanisław Kazimierz Józef
NAZWISKO: Wyskota-Zakrzewski / Wyssogota/
IMIĘ OJCA: Zygmunt
IMIĘ MATKI: Emilia Antonina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Jażdżewska
DATA URODZENIA: 1 marca 1902r.
MIEJSCE URODZENIA: Pakość koło Inowrocławia
DATA ŚMIERCI: 8 stycznia 1986r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Grimsby
MIEJSCE POCHÓWKU: prochy pochowane w grobie matki na cmentarzu przykościelnym -Parafia św.Anny w Kościeszkach
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Był potomkiem Ignacego, prezydenta Warszawy z czasów St.Augusta Poniatowskiego.
Skończył Gimnazjum w Poznaniu, podczas nauki udzielał się w niepodległościowej organizacji konspiracyjnej młodzieży.
W 1918r. wstąpił do POW, brał udział w powstaniu wielkopolskim jako dowódca patrolu konnego w walkach o Kruszwicę i Strzelno.
Od maja 1919r. służył w 2 pułku ułanów.
W czerwcu 1920r. ukończył Wielkopolską Szkołę Oficerską z awansem na podporucznika z dniem 1 lipca.
Na wojnie z bolszewikami walczył jako dowódca plutonu zwiadowców konnych przy 15 pułku piechoty „Wilków”.
12 lutego 1923r. mianowany porucznikiem z dniem 1 stycznia 1923r. ze starszeństwem z 1 marca 1922r. i 2 lokatą w korpusie oficerów jazdy.
W 1925r. – w Brygadzie Kawalerii „Baranowicze” został oficerem sztabu, następnie przydział do 17 pułku ułanów w Lesznie.
W 1934r. ukończył Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu kurs dowódców szwadronów i został awansowany na rotmistrza.
Od 1936r.dowodził szwadronem kawalerii KOP „Nowe Święciany”.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W kampanii wrześniowej 1939r. był dowódcą szwadronu 13 pułku ułanów.Uciekł z niewoli, w marcu 1940r. przez Węgry przedostał się do Armii Polskiej we Francji.
W kwietniu 1940r. – zastępca dowódcy formującego się dywizjonu rozpoznawczego Brygady Strzelców Karpackich.
W sierpniu 1941r. pod dowództwem gen.Stanisława Kopańskiego pułk zostaje przetransportowany do Tobruku.Tam w ciężkich walkach zostaje ranny.
W 1942r. bierze udział w obronie delty Nilu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Jesienią 1942r. – Irak, armia gen.AndersaW maju 1943r. awans na stopień majora.
25 stycznia 1944r. powierzono mu stanowisko dowódcy pułku ułanów karpackich.
2 sierpnia 1944r. awansował na stopień pułkownika.Walczył w bitwie o Monte Cassino, w kampanii włoskiej m.in.-Pesaro, Bolonia.
pułkiem dowodził do 1947r.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii.pracował w różnych zawodach, maluje i wystawia swoje prace, także w Londynie.
Zbiera materiały do książek o Pułku Ułanów Karpackich i 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Działal w wielu emigracyjnych związkach wojskowych.Jest założycielem i prezesem Towarzystwa Angielsko-Polskiego w Grimsby, członkiem Rady Związku Byłych Zołnierzy Samodzielnej Brygady Karpackiej i wielu innych organizacji emigracyjnych.
Honorowy obywatel Ankony.
Kolekcjonował ołowiane figurki żołnierzy różnorodnych formacji pochodzących z różnych epok historycznych.Największe zainteresowanie epoką napoleońską.Cesarz Napoleon Bonaparte był dla niego wzorem żołnierza i dowódcy.
Pamiątki zgodnie z testamentem przekazane zostały przez synów do Instytutu Polskiego i Muzeum im.gen.Sikorskiego w Londynie.
18 czerwca 2010r. Szkoła Podstawowa w Rzeszynku otrzymała imię St.Zakrzewskiego.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 14.09.2010r.- pośmiertnie „Za wybitne zasługi dla niepodległości RP”
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych -dwukrotnie „Za czyny męstwa i odwagi wykazane w bojach toczonych w latach 1918-1921”
Krzyż Walecznych-4-krotnie ” za czyny męstwa i odwagi wykazane w wojnie rozpoczętej 1 września 1939r.”
Medal Niepodległości -9.11.1932r. ” za pracę w dziele odzyskania niepodległości”
Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Wojska, Medal za Wojnę 1918-1921″,Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Srebry Medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Krzyż Monte Cassino,Włoski Krzyż Wojenny za Męstwo Wojskowe, brytyjski Order Wybitnej Służby,Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, Gwiazda Afryki,Medal Obrony, Medal Wojny 1939-1945, Medal Zasługi Zakonu Maltańskiego

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

ojciec Zygmunt/1867-1951/ -pierwszy starosta w Strzelnie, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.Mama p.Emilia Antonina /1877-1974/ córka Władysława Jaźdżewskiego.Rodzeństwo: brat Wojciech/1899-1974/,Jadwiga/1900/,po mężu Kleczkowska, Władysława /1903-1944/.
Synowie : Zygmunt i Zbigniew

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Paweł Politowski- „Ostatnia droga pułkownika Stanisława Wyskota-Zakrzewskiego” W 25 rocznicę śmierci- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Inowrocław Koło w Strzelnie -2019
red.Jana Bielatowicza „Ułani Karpaccy Zarys Historii Pułku”- Londyn 1966
Instytut Polski i Muzeum im.W.Sikorskiego-Londyn

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort