SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Marian Roman Przewłocki


27 lutego 1888r. – 20 grudnia 1966r.
IMIĘ: Marian Roman
NAZWISKO: Przewłocki
IMIĘ OJCA: Mieczysław
IMIĘ MATKI: Paulina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Trzeciak
DATA URODZENIA: 27 lutego 1888r.
MIEJSCE URODZENIA: Kamieniec Podolski
DATA ŚMIERCI: 20 grudnia 1966r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Penley
MIEJSCE POCHÓWKU: Penley – Elmers End
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Pochodził ze szlacheckiej rodziny, herbu Przestrzał.
Od 1909r. jako oficer, pełnił zawodową służbę w rosyjskiej kawalerii.
W czasie I wojny światowej walczył na froncie niemieckim.
W latach 1917-1918 był oficerem sztabu I Korpusu Polskiego w Rosji i szefem sztabu Dywizji Ułanów.
W Wojsku Polskim od 5 grudnia 1918r. zajmował kolejno stanowisko szefa sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego „Lódź”/ 9-23.12.1918r./ szefa sztabu Inspektoratu Jazdy, szefa sztabu Frontu Wołyńskiego /03.1919-03.1920/, dowódcy Dywizji Jazdy Wojsk Litwy Środkowej w okresie styczeń – wrzesień 1921r./, dyrektorem nauk Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu.
1 listopada 1924r.został przeniesiony do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, w charakterze słuchacza Kursu Doskonalenia.
15 paździrnika 1925r., po ukończeniu kursu i otrzymaniu dyplomu naukowego oficera Sztabu Generalnego, został przydzielony do dyspozycji Min.Spraw Wojskowych.
16 grudnia 1925r. przeniesiony do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie na stanowisko dowódcy pułku.
14 kwietnia 1927r. Prezydent RP mianował go na stanowisko dowódcy 3 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Wilnie.
21 grudnia 1932r. Prezydent RP Ignacy Mościcki mianował go na stopień generała brygady ze starszeństwem z dnia 1.01.1933r. i 6 lokatą w korpusie generałów.
12 maja 1937r. objął dowództwo Kresowej Brygady Kawalerii.
W sierpniu 1939r. został dowódcą dyspozycyjnej Grupy Operacyjnej Kawalerii Nr 2.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939r. na stanowisku dowódcy Grupy Operacyjnej Kawalerii Nr 2.
W dniach 5-6 września był dowódcą przedmościa „Wyszogród”, w składzie Armii „Modlin”.Później przebywał w dowództwie Armii „Lublin”.
Dostał się do niewoli sowieckiej, z której uciekł i przedostał się na Bliski Wschód do Palestyny, jao jedyny generał Wojska Polskiego.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W marcu 1941r. – Ośrodek Zapasowy Brygady Strzelców Karpackich w Palestynie.

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie pełnił funkcje: szefa Sztabu Armii Polskiej na Wschodzie/03.1943-06.1944/, dowódcy bazy 2 Korpusu we Włoszech /06.1944-03.1947/
Po przybyciu 2 Korpusu do Wielkiej Brytanii został zdemobilizowany.

LOSY POWOJENNE

Osiadł w Londynie.Pracował jako magazynier i portier w firmie Coutinental Food Supply.

POSIADANE ODZNACZENIA

Polonia Restituta 4 kl.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych – 3 krotnie
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Pamiątkowy na Wojnę 1918-1921
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Medal Zwycięstwa / Medaille Interalliee/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Piotr Stawecki -„Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939” – Warszawa, Wydawnictwo Bellona 1994
T.Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski „Generałowie Polski Niepodległej” – Warszawa, Editions Spotkania 1991
Żołnierze Wojska Polskiego na emigracji w Wielkiej Brytanii po II Wojnie światowej.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW