SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Władysław Chudy


7 grudnia 1906r. – 3 lipca 1995r.
IMIĘ: Władysław
NAZWISKO: Chudy
IMIĘ OJCA: Andrzej
IMIĘ MATKI: Marianna
NAZWISKO RODOWE MATKI: Loś
DATA URODZENIA: 7 grudnia 1906r.
MIEJSCE URODZENIA: Taras
DATA ŚMIERCI: 3 lipca 1995r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU: Urnę z prochami złożono w kolumbarium kościoła polskiego pod wezwaniem św.Andrzeja Boboli
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W Przedborzu ukończył Szkołę Powszechną, a następnie kontynuował naukę w Radomsku, gdzie w 1927r.uzyskał świadectwo dojrzałości.
Szukając pracy zarobkowej udał się do Radomia.Pracował tam przez dwa lata na poczcie.
W 1929r. w Gródku Jagiellońskim rozpoczął służbę wojskową, a następnie dostał się do Szkoły Podchorążych Piechoty.
13 sierpnia 1932r.awansował na podporucznika ze starszeństwem z dniem 13 sierpnia 1932r. i 236 lokatą w korpusie oficerów piechoty.Przydział do 72 pułku piechoty w Radomiu.
1 marca 1935r. – porucznik ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1935r. i 213 lokatą w korpusie oficerów piechoty.
W 1935r. został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza.Pełnił służbę na granicy z Litwą, w batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”.
W obbliczu wojny otrzymał nowy przydzział służbowy.Został dowódcą 4 kompanii w 134 rezerwowym pułku piechoty w 33 Dyw.Piechoty Rezerwowej, którą dowodził płk dypl.Tadeusz Zieleniewski
Dywizja w ramach Grupy Operacyjnej „Wyszków” miała za zadanie obronę podejścia do stolicy od strony Prus Wschodnich.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W bitwie pod Brańszczykiem – 9 września 1939r. został ciężko ranny w plecy, rękę i nogę.
Ewakuowany leżał w szpitalach w Tłuszczu, Mińsku Mazowieckim, Lublinie i w Brześciu-Twierdzy.
Tylko on ocalał z tej celi w brzeskim więzieniu.
Przewieziony w czerwcu 1940r. do więzienia w Homlu, po 6 miesiącach do Orszy, gdzie jako tzw. „element niebezpieczny ” otrzymał wyrok 10 lat łagru.
W międzyczasie żona urodziła syna, któremu na cześć ojca nadała imię Władysław Andrzej.
W łagrze w Autonomicznej Republice Komi pracował po 12 godzin przy wyrębie lasu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po podpisaniu układu Sikorski-Majski został skierowany do Tockoje, gdzie formowała się Armia Polska na Wschodzie.Zajmował się tam organizacją i dowodzeniem kompanii erkm-ów w III batalionie 16 Pułku piechoty 6 Dywizjonu Piechoty.
W grudniu 1941r. awansowany do stopnia kapitana.
Po reorganizacji armii na standardy brytyjskie powstał 2 Korpus Polski gen.Andersa.
16 pułk piechoty przeformował się w 16 Lwowski Batalion Strzelców 5 Kresowej Dywizji Piechoty.Był dowódcą kompanii dowodzenia.
16 lutego 1944r. z batalionem, po opuszczeniu Ziemi Swiętej i Egiptu – drogą morską dotarł do Włoch.
w maju 1944r. przystąpił do bitwy o Monte Cassino.
W sierpniu 1944r. objął stanowisko zastępcy dowódcy , a w listopadzie dowódcy 5 Kresowego Batalio nu Ciężkich Karabinów Maszynowych.
Brał udział w walkach nad rzeką Santorno i Sillaro oraz Bolonię.Walczył również nad rzeką Senio.
1 styczniaa 1945r. otrzymał awans na stopień majora.
W 1946r., po zakończeniu działań wojennych, jeszcze we Włoszech dołączyła do niego żona zz synem.

LOSY POWOJENNE

W 1948r. urodził się syn Jacek.
Wobec niemożności powrotu do Polski, jeszcze przez kilka lat dowodził w Anglii obozami Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Pierwsza praca – w fabryce sprzętu radiowego w Malmesbury, w której pracował 22 lata aż do emerytury w 1971r.
Przeprowadził się do Londynu, by zamieszkać bliżej synów.
Miał jeszcze jeden cel- poświęcić się szerszej pracy niepodległościowej.
Z dniem 1 stycznia 1964r. awansowany przez Prezydenta RP na Uchodzstwie A.Zaleskiego do stopnia podpułkownika.
Od 1949r. był członkiem-organizatorem Skarbu Narodowego, inicjując zbiórki na różne cele patriotyczne.
Nie przyjął obywatelstwa brytyjskiego, ani też nie zrzekł się polskiej przynależności.
Posługiwał się tzw.Travel Dokument.
Był członkiem Najwyższej Izby Kontroli Państwa oraz członkiem Kapituły Orderu Virtuti Militari.
Swoją wiedzę i zdolności poświęcił Instytutowi Polskiemu i Muzeum im.W.Sikorskiego w Londynie, pracując społecznie nad uporządkowaniem i opracowaniem dokumentów polskiej drogi do wolności i niepodległości.
Publikował niewiele.Swoje wspomnienia z pobytu w sowiecckim więzieniu w Brześciu przedstawił w paryskich Zeszytach Historycznych z 1982r.
Prezydent Kaczorowski awansowal go na stopien pulkownika z dniem 10 listopada 1990r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyz srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 11310
Krzyz Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyz Walecznych 2krotnie
Srebrny Krzyz Zalugi
Krzyz Pamiatkowy Monte Cassino

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Jego brat Stanisław, kowal z Woli Przedborskiej zginął w Auschwitz-Birkenau, a bracia Antoni i Józef zajmowali się uprawą roli.
starszy syn Wladyslaw inzynier elektryk.Jacek doktor chemii

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Instytut Polski i Muzeum im.W.Sikorskiego w Londynie
Wojciech Zawadzki Chudy Wladyslaw syn Andrzeja Przedborski Slownik Biograficzny 2010

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort