SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Matecki


4 grudnia 1896r. – 17 września 1969r.
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Matecki
IMIĘ OJCA: Józef
IMIĘ MATKI: Magdalena
NAZWISKO RODOWE MATKI: Jakubowska
DATA URODZENIA: 4 grudnia 1896r.
MIEJSCE URODZENIA: Września
DATA ŚMIERCI: 17 września 1969r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Waszyngton
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po ukończeniu gimnazjum w Gnieznie, na początku I wojny światowej został wcielony do Armii Cesarstwa Niemieckiego i wysłany na front zachodni.Wziął udział w powstaniu wielkopolskim.Walczył w oddziale Pawła Cymsa.
W styczniu 1919r. został ciężko ranny w czasie szturmu dworca, w Inowrocławiu.Wymagał długiej rehabilitacji.
Pod kiniec 1919r.został przydzielony do Kompanii Przybocznej Naczelnego Wodza.
W 1920r., w czasie wojny z bolszewikami dowodził kompanią 65 pułku piechoty.Następnie przez dwa
lata dowodził batalionem w 57 pułku piechoty wielkopolskiej w Poznaniu.
23 maja 1923r. przeniesiony do 9 pułku piechoty Legionów w Zamościu na stanowisko pełniącego obowiązki dowódcy batalionu sztabowego.W następnym roku został wyznaczony na stanowisko kwatermistrza pułku.
16 grudnia 1026r.został zwolniony ze stanowiska oficera przysposobienia wojskowego.
27 stycznia 1930r.został awansowany na majora ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1930r. i 25 lokatą w korpusie oficerów piechoty.
Z dniem 3 listopada 1932r. został powołany z Departamentu Piechoty Min.Spraw Wojskowych do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, w charakterze słuchacza Kursu 1932-1934.
Z dniem 1 listopada 1934r. po ukończeniu kursu i otrzymaniu dyplomu naukowego oficera dyplomowanego, został przeniesiony do 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku na stanowisko Szefa Sztabu.
W pazdzierniku 1935r. został przeniesiony do 9 pułku piechoty Legionów na stanowisko dowódcy batalionu.
W 1939r. pełnił służbę w Departamencie Dowodzenia Ogólnego Min.Spraw Wojskowych w Warszawie na stanowisku szefa Wydziału Studiów.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po kampanii wrześniowej 1939r. przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie został oficerem do zleceń gen.broni K.Sosnkowskiego.
W 1940r. po klęsce Francji, został kierownikiem Bazy ZWZ w Kairze.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

.W 1942r. powrócił do służby liniowej i objął dowództwo jednego z batalionów 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
1 lutego 1944r.został zastępcą dowódcy 1 Brygady Strzelców Karpackich.
12 maja 1944r. w czasie bitwy o Monte Cassino objął dowództwo brygady po rannym p do września 1944r., kiedy został odwołany do Londynu w celu objęcia stanowiska szefa Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza.W związku ze zwolnieniem gen.Sosnkowskiego z funkcji Naczelnego Wodza objęcie tego stanowiska nie doszło do skutku.
Wiosną 1945r. został zastępcą dowódcy 4 Dyw.Piechoty.
W 1947r. został zwolniony z 2 Korpusu Polskiego.

LOSY POWOJENNE

W 1947r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
W latach 1948-1963 był zatrudniony w służbie geograficznej Armii Stanów Zjednoczonych, w charakterze pracownika kontraktowego.
Przez kolejne dwa lata był zatrudniony w Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony.
Mając 70 lat został przeniesiony na emeryturę.
Do śmierci był członkiem Koła Generałów i Pułkowników byłych wyższych dowódców, skupionego wokół osoby gen.Andersa.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari nr 10448
Krzyż Niepodległości / 19.06.1938r./
Krzyż Walecznych ” za czyny męstwa i odwagi wykazane w bojach toczonych w latach 1918-1921
Złoty Krzyż Zasługi / 11.03.1932r/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Wanda Żakowska;Była przed wojną pracownikiem Ambasady USA w Warszawie.
Miał dwie córki.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Instytut J.Piłsudskiego of America – 138 Greenpoint Ave Brooklyn
Instytut Polski i Muzeum gen.W.Sikorskiego – Londyn
Piotr Stawecki :Józef Matecki” – Polski Słownik Biograficzny XX – 1975r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort