SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Tadeusz Wittlin


19 czerwca 1909r. – 4.10.1998r.
IMIĘ: Tadeusz
NAZWISKO: Wittlin
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 19 czerwca 1909r.
MIEJSCE URODZENIA: Warszawa
DATA ŚMIERCI: 4.10.1998r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W 1928r. ukończył gimnazjum St.Staszica w Warszawie.Podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął współpracę z „Cyrulikiem Warszawskim”.
Barwne lata międzywojenne utrwalił w „Ostatniej Cyganerii” oraz w kilku biografiach m.in.Hanki Ordonówny,Stefana Wicheckiego- Wiecha, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

rał udział w obronie stolicy., w 1939r.Na początku1940r. został aresztowany przez Sowietów i wywieziony do obozu pracy w Workucie.Opisał pobyt w obozie w opowiadaniach obozowych -„Diabeł w raju”.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po zwolnieniu z łagru wstąpił do Armii gen.Andersa, z którą dotarł do Ziemi Swiętej.
W Armii pełnił funkcję animatora kultury.Publikował w czasopismach i wydawnictwach 2 Korpusu Polskiego / „Orle Białym”,”Paradzie”,”Zewie”/, a także w cywilnej prasie polskiej ukazującej się w Jerozolimie i Rzymie.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie wyjechał do Londynu, następnie do Paryża, gdzie pracował w sekcji polskiej francuskiej rozgłośni radiowej.
Na początku lat 50tych wyjechał do Stanów Zjednoczonych.Od 1958r. na stałe zamieszkał w Waszyngtonie.Dla Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa przygotowywał audycje literackie.
W latach 60tych został redaktorem miesięcznika „Ameryka”, który docierał nad Wisłę.
Na waszyngtońskim uniwersytecie wykładał literaturę polską.
Przez cały czas pisał.Nazywano go kronikarzem Warszawy.Przed wojną opublikował 5 książek pod pseudonimem Janusz Karniewski.
Wydany w Londynie „Diabeł w raju” został przetłumaczony na kilka języków.
Dwuczęściowa powieść biograficzna o „Księciu Montparnasse^u- Amadeo Modiglianim”.
W Stanach Zjednoczonych opublikował książkę o zbrodni katyńskiej oraz studium o Berii.
Pasją w/w był teatr.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW