SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Kazimierz Kucharski


30 listopada 1894r. – 1.10.1956r.
IMIĘ: Kazimierz
NAZWISKO: Kucharski
IMIĘ OJCA: Józef
IMIĘ MATKI: Anna
NAZWISKO RODOWE MATKI: Szmyd
DATA URODZENIA: 30 listopada 1894r.
MIEJSCE URODZENIA: Stara Wieś
DATA ŚMIERCI: 1.10.1956r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Uczęszczał do szkoły w Starej Wsi., Gimnazjum w Sanoku.Żeby się uczyć- udzielał płatnych korepetycji.
26 września 1916r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi.Zdał maturę w Chyrowie w 1916r.Kontynuował edukację na studiach filozoficznych w Nowym Sączu oraz studiach teologicznych w Starej Wsi i Krakowie.
W 1920r. w czasie bolszewickiej agresji wstąpił do wojska jako ochotnik.Na froncie pełnił służbę sanitarną.
22 stycznia 1922r. otrzymał święcenia kapłańskie.
W latach 1923-1925 zaangażował się w tworzenie gimnazjum jezuickiemu w Pińsku.Pełnił funkcję prefekta kleryków.Był wykładowcą literatury polskiej, propedeutyki filozofii i jęz.łacińskiego.Był wybitnym pedagogiem.
W latach 1925-1932 studiował na Uniwersytecie im.St.Batorego w Wilnie na Wydziale Humanistycznym.Jednocześnie był nauczycielem jęz.polskiego i propedeutyki filozofii w gimnazjum św.Kazimierza.
W 1936r.obronił pracę i uzyskał stopień naukowy doktora filozofii.Pełnił funkcję kuratora akademickiego Koła Misjologicznego i mediatora Sadaligi Mariańskiej Akademików.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Od początku okupacji zajmował się działalnością charytatywną.Założył Towarzystwo Samopomocy Obywatelskiej, którą kierował do listopada 1940r.
25 maja 1941r. został aresztowany przez NKWD.Był poddawany brutalnym przesłuchaniom.Przeniesiony na Lukiszki , skąd 23 czerwca 1941r.nastąpiła ewakuacja więzniów.Dotarł transportem do Gorki.W końcu listopada 1941r.zwolniony na skutek specjalnej interwencji gen.Sikorskiego u Stalina.
W stanie skrajnego wyczerpania przewieziony do Kujbyszewa.Został kapelanem w ambasadzie polskiej w Kujbyszewie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Służył w Centrum Wyszkolenia Armii Polskiej w Wrewskaja pod Taszkientem.
W maju 1942r. opuścił teren ZSRR.W tworzącym się nas Bliskim Wschodzie Wojsko Polsskim został kapelanem w randze kapitana.
W sierpniu 1942r.pełnił posługę kapelana w Khanaguin w Iraku, następnie w Gedera w Palestynie.Po krótkim pobycie w Egipcie w Quizil Ribat pod Islmaillą pełnił obowiązki kapelana 7 Dywizji Piechoty stacjonującej w San Brasilio we Włoszech.
Zły stan zdrowia spowodował skierowanie go do sanatorium celem wyleczenia choroby płuc.Zły stan zdrowia nie pozwolił mu walczyć o Monte Cassino.
Po odejściu z 2 Korpusu Polskiego przebywał w El Kantara w Egipcie, w Bhandum w Libanie i Jerozolimie.

LOSY POWOJENNE

W lutym 1948r. osiadł w Bejrucie.4 czerwca 1948r. rozpoczął pracę w polskiej sekcji radia watykańskiego.
W lutym 1949r.- został ojcem duchownym w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie.Nadal był w złym stanie zdrowia.Leczony w sanatoriach.
Ostatnie miesiące życia spędził w sanatorium w Basso del Grappa k/Wenecji.Tamtejsi jezuici ochcili go przydomkiem „Wielki lew”.
W ostatnim okresie życia udzielał się w czasopismach emigracyjnych.Publikował na łamach „Duszpasterza Polskiego za Granicą”.Na krótko objął redakcję czasopisma „Sodalis Marianus” w Londnie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Złoty Krzyż Zasługi – 1938r.
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

pochodził z wielodzietnej rodziny, miał 12 rodzeństwa, w tym 7 braci.
Jego brat Ignacy – współorganizował zbrojne podziemie w Starej Wsi;był długoletnim wójtem gminy.
Brat Antoni działał w wywiadzie Komisariatu Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsk, a w okresie II wojny światowej pracował w Wielkiej Brytanii przy szkoleniu polskich lotników.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Muzeum Regionalne w Brzozowie.
Aleksander Bluma- „Ksiądz Kazimierz Kucharski .Kapłan-wychowawca-żołnierz podziemia”- Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW