SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Edward Stojewski-Rybczyński


27.06.1899r. – 17.05.1944r.
IMIĘ: Józef Edward
NAZWISKO: Stojewski-Rybczyński
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 27.06.1899r.
MIEJSCE URODZENIA: Tłumacz woj.stanisławowskie
DATA ŚMIERCI: 17.05.1944r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Monte Cassino
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Wojskowy Monte Cassino 4-C-19
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po zakończeniu I wojny światowej został przyjęty do Wojska Polskiego.Z dniem 1 lipca 1923r. został awansowany na stopień podporucznika artylerii ze starszeństwem.
W latach 20 i 30-tych XX wieku był oficerem 6 Dywizjonu Artylerii Konnej we Stanisławowie.W tym czasie awansowany na stopień porucznika ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1925r.
W latach 3o-tych został awansowany na kapitana.
W 1939r. pełnił funkcję adiutanta dowódcy 2 Dywizjonu Artylerii Konnej z Dubna.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W okresie wybuchu II wojny światowej i w okresie kampanii wrześniowej pełnił funkcję adiutanta dowódcy 2 Dywizjonu Artylerii Konnej z Dubna.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Przedostał się na Zachód i został oficerem Wojska Polskiego we Francji.W stopniu majora objął funkcję dowódcy 5 baterii II dywizjonu 1 Wileńskiego Pułku Artylerii Lekkiej.
W trakcie bitwy o Monte Cassino pełnił funkcje obserwatora artyleryjskiego oraz zastępcy dowódcy 4 Batalionu Strzelców Karpackich ppłk K.Fanslana, po jego śmierci, po południu 17 maja 1944r.przejął dowództwo nad jednostką.Niestety krótko po tym tego samego dnia także poległ w walkach podczas zdobywania wzniesienia nr 593 /Góra Ofiarna/ dowodząc atakiem.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Złoty Virtuti Militari nr 52
Krzyż Srebrny Virtuti Militari
Krzyż Walecznych

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Polskie Cmentarze we Włoszech
zbiory własne Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW