SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Adolf Michał Glett


1911 – 1981
IMIĘ: Adolf Michał
NAZWISKO: Glett
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 1911
MIEJSCE URODZENIA: Kobierzyn – Kraków
DATA ŚMIERCI: 1981
MIEJSCE ŚMIERCI: Buenos Aires, Argentyna
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W latach 1924-1928 podjął naukę w oddziale rzeźbiarskim w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Kołomyi.
W latach 30-tych XX wieku studiował w Krakowie pod kierownictwem prof.Xawerego Dunikowskiego, a następnie w Poznaniu w Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego na Wydz.Rzezby i Brązownictwa.
W 1938r. powołany do wojska.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po agresji sowieckiej na Polskę – 17 września 1939r. aresztowany i osadzony w ukraińskim więzieniu, następnie zesłany na Syberię.
W ramach amnestii zwolniony z obozu w Workucie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Z Rosji przedostał się na Bliski Wschód z Armią gen.Andersa.Walczył o Monte Cassino.
W tym czasie wykonał płaskorzezbę na Cmentarzu Zołnierzy Polskich w Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE

Po II wojnie światowej odbył studia artystyczne w Rzymie.W 1945r.zdał egzamin licencjacki na Wydziale Rzezby Accademia di Belle Arti z Liceo Artistico.
Swoje dwie rzezby pokazał po raz pierwszy w Rzymie , w 1944r. na wystawie pt.”Agli amici artisti
Polacchii”, na której swoje prace wystawiło 12 innych artystów z Sekcji Malarzy i Rzezbiarzy 2 Korpusu Polskiego.
W/w związał się we Włoszech ze Związkiem Międzynarodowym Niezależnych Artystów zwanym Art Clubem, którego inicjatorem był malarz Józef Jarema.
Brał udział w pierwszej wystawie uczestników grupy zatytułowanej „Continuita – Ciągłość”, która miała miejsce w galerii San Marco.
W tym okresie Glett tworzył liczne popiersia artystów i polityków m.in.Józefa Piłsudskiego, Władysława Andersa.
W 1046r.wyjechał do Anglii.Po krótkim pobycie na Wyspach Brytyjskich osiadł na stałe w Argentynie, gdzie prowadził własną pracownię rzezbiarską.
W Argentynie stworzył dwa znaczące dzieła – pomnik Mikołaja Kopernika i Fryderyka Chopina, które stanęły w Buenos Aires.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Polacy w Argentynie”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW