SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stanisław Westwalewicz


13 listopada 1906r. – 15 maja 1997r.
IMIĘ: Stanisław
NAZWISKO: Westwalewicz
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 13 listopada 1906r.
MIEJSCE URODZENIA: Kizienice
DATA ŚMIERCI: 15 maja 1997r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Tarnów
MIEJSCE POCHÓWKU: Tarnów – Cmentarz Komunalny Krzyż – sektor 15 rząd 1 miejsce 157
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Ukończył Państwowe Gimnazjum Filologiczne w Radomiu.
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1928-1933 pod kierunkiem prof.Włodzimierza Jareckiego,Ignacego Pieńkowskiego, Karola Frycza i Fryderyka Pantscha.
Pierwsza indywidualna wystawa prac – Pałac Sztuki w Krakowie w 1937r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

We wrześniu 1939r.zgłasza się jako ochotnik do wojska polskiego, a po klęsce kampanii wrześniowej trafił do sowieckiej niewoli.Przebywał w obozach w Kozielsku i Griazowcu, skąd w 1941r. trafił do armii gen.Andersa.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Został przydzielony do polowej drukarni wydającej tygodnik „Orzeł Biały”.
Przeszedł caały szzlak bojowy od krajów Bliskiego Wschodu do Włoch.
Po dotarciu do Włoch pracował w sekcji graficznej Oddziału Oświaty 2 Korpusu Polskiego w Neapolu.
W 1945r. brał udział w pracach założycielskich międzynarodowego stowarzyszenia artystów „Cricolo Artistico Internazionale /”Art-Club/.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie przebywał w Wielkiej Brytanii.Do Polski powrócił w 1947r. i zamieszkał w Pionkach k/Radomia.
W 1951r. osiedlił się w Pilznie, rodzinnym mieście żony Wandy.
W 1962r. artysta przeni osł się na stałe do Tarnowa.
W czasie swojego długiego życia namalował ogromną ilość obrazów, grafik i rysunków.
Od 1974r. pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków w Tarnowie.
Należał do Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie.
Twórczość St.Westwalewicza to przede wszystkim malarstwo sztalugowe / martwe natury,pejzaże i portrety/ i akwarelowe.Zajmował się też sztuką sakralną.
Autor plakatu propagandowego z napisem angielsko-włoskim – „Monte Cassino- Za waszą i naszą wolność”.
W 1998r. otwarto w dawnej pracowni artysty Dom Pamięci St.Westwalewicza, któremu patronuje Muzeum Regionalne w Kozienicach i ZPAP w Krakowie.
W 1997r. jedna z ulic w Tarnowie dzielnicy Zabłocie otrzymała jego imię.
Od 2002r.jest również patronem Gimnazjum Nr 8 w Tarnowie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Wanda ur.23.09.1896r.
syn Andrzej Artysta plastyk ur.w 1949r. zm.1.06.2019r.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Maria Mika – „Stanisław Westwalewicz, tarnowski artysta” – Tarnów 1998r.
Szewczyk B.,Sąsiadowicz M.,Stańczyk E. – „Ocalić od zapomnienia – patroni tarnowskich ulic” – Tarnów 2004r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort