SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Emil Gruszecki


30/06/1897 – 06/07/1944
IMIĘ: Emil
NAZWISKO: Gruszecki
IMIĘ OJCA: Stanisław
IMIĘ MATKI: Helena
NAZWISKO RODOWE MATKI: Styczyńska
DATA URODZENIA: 30/06/1897
MIEJSCE URODZENIA: Nowy Sącz
DATA ŚMIERCI: 06/07/1944
MIEJSCE ŚMIERCI: Loreto, Włochy
MIEJSCE POCHÓWKU: Loreto – Polski Cmentarz Wojenny – kwatera 14-B-11
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Ukończył gimnazjum w Nowym Targu, gzie jego ojciec został służbowo oddelegowany- był maszynistą kolejowym na trasie Nowy Sącz – Zakopane.
W 1914r. ochotniczo wstąpił do 3 Pułku Piechoty.od 1915r. w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich.28 stycznia 1916r. podczas urlopu zdał egzamin dojrzałości w CKGimnazjum w Nowym Targu.
Od 6 lurego do 1 kwietnia 1917r. był słuchaczem Kawaleryjskiego Kursu Podoficerskiego przy 1 Pułku Ułanów w Ostrołece.
Latem 1917r. został przeniesiony do Polskiego Korpusu Posiłkowego, a następnie zwolniony ze służby.
Od 1918r. w 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
Po I wojnie światowej, po tragicznej śmierci ojca, przeniósł się do Nowego Targu, gdzie służył w 5 Pułku Strzelców Konnych przy Brygadzie Podhalańskiej.
W 1921r. został przydzielony do 3 Pułku Swoleżerów Mazowieckich w Suwałkach.
W 1924r.ukończył kurs dowódców szwadronu w Centr.Szkole Kawalerii w Grudziądzu.
Z dniem 2 listopaDA 1927R. został przydzielony do Wyższej Szkoły wojennej w Warszawie w charakterze słuhacza kursu normalnego 1927-1929.
23 sierpnia 1929r. otrzymał dyplom oficera dyplomowanego i przeniesiony służbowo do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr V – Kraków.
20 lutego 1930r.- przeniesiony do 5 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Krakowie, na stanowisku Szefa Sztabu.
W latach 1932-1937 – był Szefem Wydz.Studiów, a następnie Szefem Wydziału Wyszkolenia w Departamencie Kawalerii Min.Spraw Wojskowych w Warszawie.
Do 31 sierpnia 1939r. był zastępcą dowódcy 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im.Jana Karola
Chodkiewicza w Baranowiczach.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

1 września 1939r. objął stanowisko szefa Oddziału IV w Sztabie Armii „Karpaty”.Na rozkaz szefa sztabu 19 września 1939r. opuścił Polskę i przez Węgry dostał się do Francji, a następnie do Szkocji, gdzie był dowódcą 1 Dywizjonu Rozpoznawczego.
W marcu 1942r. wyjechał do ZSRR by zasilić kadrę oficerską Polskich Sił Zbrojnych.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 1942r,.dowodził 5 Kresowym Pułkiem Artylerii p/Pancernej.
Uczestniczył w walkach 2 Korpusu w kampanii włoskiej 1944r.m.in.pod Monte Cassino.
Zginął w trakcie bombardowania budynku sztabu 3 Dyw.Strzelców Karpackich w Loreto.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari nr 5421, Krzyż Niepodległości /12.05.1931r./, dwukrotnie Krzyż Walecznych. pośmiertnie Medal Wojska/1945r./, Złoty Krzyż Zasługi/1937r./, Srebrny Krzyż Zasługi/17 marca 1930r./, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921,Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyż Monte Cassino- pośmiertnie, Gwiazda za Wojnę 1939-1945/ pośmiertnie/,Gwiazda Italii, Defence Medal/pomiertnie/, Medal 10 rocznicy Wojny Niepodległościowej /Lotwa/.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Instytut Historyczny im.gen.Sikorskiego
Polskie Cmentarze we Włoszech

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW