SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Adam Wierciak


13.X.1894r. – 17.10.1990r.
IMIĘ: Adam
NAZWISKO: Wierciak
IMIĘ OJCA: Jakub
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 13.X.1894r.
MIEJSCE URODZENIA: Jodłówka
DATA ŚMIERCI: 17.10.1990r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Parafialny – Zielonka ul.Jagiellońska
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

18 marca 1919r. jako podoficer byłych Legionów Polskich został mianowany z dniem 1 marca 1919r. podporucznikiem artylerii.Pełnił wówczas służbę w 2 Krakowskim Pułku Artylerii Polowej.Nast,epnie służył w 1 Pułku Artylerii Górskiej.W jego szeregach walczył w wojnie z bolszewikami i został odznaczo ny Orderem Virtuti Militari.
3 maja 1922r. został zweryfikowany w stopniu porucznika ze starszeństwem.
W 1923r. przeniesiiony z macierzystego Pułku na studia na Politechnice Lwowskiej.W następnym roku, po zakończeniu studiów wrócił do Pułku.1.12.1924r. awansował na kapitana ze starszeństwem.
W lipcu 1925r. przeniesiony do korpusu oficerów artylerii z równoczesnym wcieleniem do Okręgowego Zakładu Uzbrojenia Nr 1 w Warszawie i przydziałem do Artyleryjskiej Komisji Doświadczalnej.
Następnie pełnił służbę w Instytucie Badań Materiałów Uzbrojenia / Centrala Badań Poligonowych w Remebertowie/.
W marcu 1931r. przeniesiony do Departamentu Uzbrojenia Ministerstwa Spraw Wojskowych na stanowisko referenta.W czerwcu 1934r. przeniesiony do Kier.Zaopatrzenia Uzbrojenia na stanowisko szefa Wydziału, a z 1 .10. tego roku przesunięty na stanowisko z-cy kier.Zaopatrzenia Uzbrojenia.W marcu 1939r. pełnił służbę w Biurze Wojennego Min.Soraw Wojskowych w Warszawie na stanowisku Szefa Wydz.Org.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)
PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W kampanii włoskiej walczył na stanowisku szefa służby materiałowej 2 Korpusu Polskiego.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari nr 5000.
Krzyż Niepodległości- 2.08.1931r.- za pracę w dziele uzyskania niepodległości, Krzyż Walecznych- dwukrotnie, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż ZSŁUGI

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Zona Maria z Millerów / 1897- 1953/

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Zarys historii wojennej 1-go Pułku Artylerii Górskiej”- Jan Lewandowski- Wojskowe Biuro Historyczne
Piotr Żaroń – ” Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Srodkowym Wschodzie”- Warszawa 1981r. -Krajowa Agencja Wydawnicza
Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku – „Zołnierze Niepodległości”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort