SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Walerian Charkiewicz


1890r. – 24.06.1950r.
IMIĘ: Walerian
NAZWISKO: Charkiewicz
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 1890r.
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI: 24.06.1950r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

.absolwent Uniwersytetu im.Stefana Batorego w Wilnie.W 1928r. uzyskał tytuł doktora pod kierownictwem K.Chodynickiego.W okresie międzywojennym związany z miejscowym środowiskiem konserwatystów.Publicysta Wileńskiego „Słowa”.W 1939r. zatrudniony w Wojskowym Biurze Historycznym w charakterze urzędnika cywilnego opłaconego z kredytów rzeczowych.Kierował Pracownią Naukową w Wilnie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939r.W niewoli sowieckiej od 1939r. w Kozielsku, a od 1940r.w obozie jenieckim NKWD w Griazowcu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 17 grudnia 1941r.pełnił służbę w Dowództwie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR na stanowisku Kierownika Samodzielnego Referatu Historycznego, a po ewakuacji z ZSRR, na tym samym stanowisku w dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie.W pażdzierniku 1944r.w wyniku przeprowadzonej reorganizacji służby archiwalno-histrorycznej został Kierownikiem Archiwum i Muzeum Polowego Nr 1 z siedzibą w Cezarei, a póżniej w Neapolu.Na tym stanowisku pozostał do jesieni 1946r.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii.Pierwszy redaktor tygodnika „Od A do Z”.Jako historyk zajmował się stosunkami religijnymi w Wielkim Księstwie Litewskim XVI i XVII wieku magnaterią kresową, dziejami Polaków w okresie II Wojny Swiatowej.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Jerzy Jedlicki- Charkiewicz Walerian- Słownik historyków polskich” Warszawa, 1994r.
Konrad Paduszek, Witold Rawski – „Wojskowe Biuro Historyczne i jego kadra w 1939r.”- Wojskowa Centrala Edukacji Obywatelskiej ISSN.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort