SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Rudolf Ignacy Leroch – Orlot


23 lub 24 grudnia 1893r. – 1978r.
IMIĘ: Rudolf Ignacy
NAZWISKO: Leroch – Orlot
IMIĘ OJCA: Marcin
IMIĘ MATKI: Amelia
NAZWISKO RODOWE MATKI: Krzyzak
DATA URODZENIA: 23 lub 24 grudnia 1893r.
MIEJSCE URODZENIA: Lwow
DATA ŚMIERCI: 1978r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Od 1911+1912 r.członek Polskich Druzyn Strzeleckich w Krakowie.Współpracował z organizacja Wolna Serbia.Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellonskim + absolutorium,na Wydziale Filozoficznym UJ,ukonczył studia na Akademii Handlowej w Krakowie.
I Wojna swiatowa : zołnierz Legionów Polskich.Od sierpnia 1914r.Oddziały Strzeleckie 1 pułku piechoty, I Brzgada – trebacz I Batalionu, a od 20.X.1914r.- adiutant batalionu.
21 grudnia 1915r. ranny pod Kowalikami.Z ramienia Legionów przebywał w Wiedniu -współdziałał y ruchem Młoda Serbia.Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej.
W XI.1918r. -Wojska Polskie -5 Pułk Piechoty Legionów i 68 Pułku Piechoty.Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej.20 sierpnia 1921r.Naczelnik Panstwa – zezwolił na przybranie nazwiska Orlot.
Osadnik wojskowy w osadzie Wilija gm.Katerburg, pow.krzemieniecki.Oficer rezerwowy 28 Pułku Piechoty w Łodzi-1923r.
Przeniesionz do korpusu oficerów artylerii.W 1924r.-oficer rezerwowy -10 Pułk Artzlerii Polowej w Łodzi.W 1925r.oficer zawodowy -dowódca batalionu celnego.
Na przełomie lat 20i 30tych -oficer 10 pułku artylerii polowej.Zaprojektował odznake 10 pułku artylerii polowej.autor monografii – historia 10 pułku.
W 1929r.na kilka miesiecy przeniesiony do Min.Spraw Wojskowych w Warszawie- Szef Biura Personalnego.
W 1930r.- komendant przysposobienia wojsk. artyleryjskiego w Łodzi.Tu udzielał sie w zyciu artystyczno-teatralnym oraz w działalnosci społecznej.Działacz łódzkiego Tow.Operowego.15.09.1926r.-kierownik administracyjny Tow.Operowego.Został członkiem sekcji wykonawczej prezydium – Bieg mysliwski sw.Huberta – 3.11.1929r.W lutym 1930r.- członek zarzadu łódzkiego klubu lotniczego.Od 8.03.1930r. – sekretarz generalny.
W styczniu 1931r. przeniesiony do korpusu oficerów kontrolerów i przydzielony do korpusu kontrolerów w Warszawie.Słuzbe w korpusie pełnił do 1939r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)
PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

oficer 2 Korpusu Polskiego

LOSY POWOJENNE

pozostał na emigracji.12.04.1949r. z zona Bronisława i synem Krzysztofem przybył do Buenos Aires, gdyie zamieszkał.W Argentynie działał na polu kombatanckim i polonijnym.Wieloletni prezes Koła Legionistów i POW, wiceprezesem Zwiazku Polaków, członkiem i załozycielem Towarzystwa Miłosników Historii w Buenos Aires.
W 1967r.- zorganizował obchody 100 rocznicy urodzin marszałka J.Piłsudskiego.

POSIADANE ODZNACZENIA

krzyz Niepodległosci- 1931, Krzyz Oficerski Orderu Odrodzenia Polski -11.11.1965r.
Krzyz Walecznych – czterokrotnie przed 1932r., Srebrnz Krzyz Zasługi – 1928,Medal Pamiatkowy za Wojne 1918-1921,Medal Dziesieciolecia Odzyskanej Niepodległosci, Srebra Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Gazowej II.stop.,Krzyz Kawalerski Orderu Orła Białego- Królestwo Serbów, Chorwatów i Słowenców – I.1929r. dekretem króla Aleksandra.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

zona Bronisława y d.Skrzywan – od 192r.- spiewaczka operowa w Łodzi, prowadziła szkołe spiewu solowego

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Zołnierze Wojska Polskiego na emigracji w Argentnie po II wojnie swiatowej

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW