SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Narcyz Turulski


31.10.1907r. – 8 stycznia 1965r.
IMIĘ: Narcyz
NAZWISKO: Turulski
IMIĘ OJCA: Franciszek
IMIĘ MATKI: Magdalena
NAZWISKO RODOWE MATKI: Goniszewska
DATA URODZENIA: 31.10.1907r.
MIEJSCE URODZENIA: Lękarty k/Nowego Miasta Lubawskiego
DATA ŚMIERCI: 8 stycznia 1965r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU: KLondyn – Cmentarz Kensal Green
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Wąbrzeżnie gdzie w 1926r. otrzymał maturę.Wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie.
20.grudnia 1930r. otrzywał święcenia kapłańskie.objął stanowisko prefekta szkół powszechnych w Tczewie.15 stycznia 1931r. równocześnie ucząc w Gimnazjum Handlowym i Przemysłowym.
Jako wikariusz parafii pw.św.Józefa zajmował się dodatkowo Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Stowarzyszeniem Bezrobotnych Katolików, chórem kościelnym.Był też kapelanem drużyny harcerskiej.Od 1934r. etatowy katecheta w Szkole Powszechnej w Tczewie.
Cztery lata pózniej, w 1938r. został katechetą w Szkole Powszechnej w Nowym Mieście Lubawskim.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

wybuch wojny zastał go u brata w Puławach.W czasie okupacji schronił się poza granicami diecezji chełmińskiej.Znalazł się w Wilnie.Zapisał się na Uniwersytet im.Stefana Batorego w Wilnie , gdzie otrzymał tytuł magistra teologii dogmatycznej.
W 1941r. aresztowany przez bolszewików i wywieziony do obozu- w mieście Sowa.Po zwolnieniu w 1942r.wstąpił do Armii Polskiej w Rosji.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Został kapelanem 6 Dywizji Piechoty.W Iraku przydzielono go do oddziałów Artylerii 2 Korpusu Polskiego.
Brał czynny udział w kampanii włoskiej pod Monte Cassino, kapelan Centrum Wyszkolenia Armii.Do Anglii przybył w 1945r. z pierwszym rzutem 2 Korpusu jako kwatermistrz duszpasterstwa i został zdemobilizowany.

LOSY POWOJENNE

Duszpasterz w Coventry od 1 maja 1949r.Od 1950r.parafia pw.Matki Boskiej Częstochowskiej i św.Kazimierza na Devonii w Londynie.
Obsługiwał wspólnotę Polaków w Rugby i Nuncaton.Okresowo w Leamington Spa.
Zorganizował Szkołę Sobotnią,Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Krucjatę , Bractwo Różańcowe;ożywił działanie chóru.
Organizował kolonie dla dzieci i młodzieży na wyspie Convey Island.
Ojciec święty Paweł VI 13 lutego 1964r. mianował go swoim szambelanem.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

S.Podlewski „Wierni Bogu i Ojczyżnie.Duchowieństwa katolickie w walce o niepodległość Polski w II wojnie światowej” Warszawa 1971r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW