SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stanisław Gliwicz


11/11/1899 – 15/03/1969
IMIĘ: Stanisław
NAZWISKO: Gliwicz
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 11/11/1899
MIEJSCE URODZENIA: Piotrków Trybunalski
DATA ŚMIERCI: 15/03/1969
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

we wczesnej młodości wstąpił w szeregi tajnych drużyn harcerskich- na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.Od 1914r. jako uczeń 6 klasy gimnazjum zaciągnął się do Legionów Polskich.Od pażdziernika 1914r.do pażdziernika 1916r. pełnił służbę w 5 pułku Legionów, a następnie w 6 pułku Legionów gdzie skończył szkołę podoficerską.Od X.1916r. służył w 3 pułku piechoty Legionów jako podoficer, a następnie szef kompanii / ukończył kurs qyszkoleniowy w Zegrzu/, a w 1918r. kurs oficerski w Polskiej Sile Zbrojnej.W XI.1918r. wstąpił do Wojska Polskiego.W VI.1919r. – 3 Pułk Artylerii Polowej Legionów, gdzie dowodził plutonem, a następnie baterią.w 1921r. ukończył Oficerski Kurs Artylerii.W latach 1923-1925 – 9 Pułk Artylerii Polowej w Białej Podlaskiej.
20.07.1925r.pzeniesiony służbowo do 1 Pułku Szwoleżerów.
1.XI.1925r. przydzielony do Wyższej Szkoły Wojennej q Warszawie w charakterze słuchacza Kursu Normalnego 1925/27.
28.10.1927r.otrzymał dyplom naukowy oficera Sztabu Generalnego.III.1928r.Sztab Generalny, od 22.12.1928r.Sztab Główny.W VII.1929r.- inspektorat Armii w Warszawie- referent, przeniesiony do Wilna.
2.04.1932r. Szkoła Strzelania Artylerii w Toruniu- w charakterze słuchacza II – 5 miesięcznego Kursu Doskonalącego Oficerów Artylerii.W XII.- 5 Pułk Artylerii Lekkiej.
Od XII.1934r. do 1.09.1939r. wykładowca – taktyka artylerii w Wyższej Szkole Wojennej

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

kampania wrześniowa 1939r.- 2-gi oficer Sztabu Naczelnego Dow.Artylerii;internowany w Rumunii.
7.11.1939r.- Paryż – Armia Polska.Skierowany do Syrii – organizował Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich.
Przeszedł przez Palestynę do Egiptu- dowodził artylerią pod Tobrukiem oraz w walkach na Pustyni Libijskiej, pod Gazalą i Bardią; w szeregach brygady służył do X.1942r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 07.1943r.- dowódca 9 Pułku Artylerii Lekkiej na Bliskim Wschodzie.
XI.1943r.- Szef Wydziału Artylerii w Inspektoracie Wyszkolenia Wojska PSZ – do IV.1944r.kolejno szef samodzielnego wydziału artylerii w Naczelnym Dowództwie PSZ.
8.09.1944r.- przeniesiony na staż do dowództwa artylerii 3 Dyw.Strzelców Karpackich; Grupa Artylerii 2 Korpusu we Włoszech

LOSY POWOJENNE

We wrześniu 1946r. powrócił do Polski i pracował w cywilu m.in.w Dyrekcji Naczelnej PKS.W latach 1950-1957 pracował w Zakładach Transportu Miejskiego oraz w Centralnym Zarządzie Przemysłu Piekarniczego.
28.01.1957r.- przyjęty na służbę w ludowym wojsku polskim.Pracował w Zarz.Wojskowo-Historycznym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;bł redaktorem Wojskowego Przeglądu Historycznego.
W marca 1959r.- redaktor naukowy Zakł.III WIH – dzieje PSZ na Zachodzie.
25.11.1960r. osiągnął wiek emerytalny i przeszedł w stan spoczynku.
Na łamach Wojskowego Przeglądu Historycznego opublikował szereg prac poświęconych obronie Tobruku, walkom na Pustyni Libijskiej, bitwie pod Gazalą oraz kampanii włoskiej.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari /28.02.1920r./, Krzyż Niepodległości /13.04.1931r./,Krzyż Walecznych Za Czyny i Męstwa Wykazane w Bojach 1918-1921,Krzyż Walecznych dwukrotnie – wojnie 0d 1.09.1939r.,Złoty Medal za Długoletnią Służbę i Brązowy Medal /13.04.1931r./,Krzyż Walecznych za |Czyny i Męstwa Wykazane w Bojach 1918-1921, Złoty Krzyż Zasługi-18.03.1932r., Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Distingnished Order Korony Rumunii, Order Gwiazdy Rumunii

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Wojskowy Przegląd Historyczny 1969r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW