SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Jan Zygmunt Łopuski


03/01/1917 – 10/09/2019
IMIĘ: Jan Zygmunt
NAZWISKO: Łopuski
IMIĘ OJCA: Czesław
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 03/01/1917
MIEJSCE URODZENIA: Strzegocice (pow. Dębica, woj. podkarpackie)
DATA ŚMIERCI: 10/09/2019
MIEJSCE ŚMIERCI: Gdynia
MIEJSCE POCHÓWKU: Gdańsk – Cmentarz Oliwski – kwatera 15, rząd 18, grób 9
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Jan Łopuski uczęszczał do Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, gdzie w 1935 r. zdał maturę. W latach 1935-1939 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Akademii Handlowej w Krakowie. Studia ukończył w 1939 r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako ułan ochotnik w 24 Dywizji Piechoty. W czasie II wojny światowej od 1940 r. działał w ZWZ-AK Podokręgu Rzeszów Okręgu Kraków, przyjmując pseudonim „Mariusz”. Oficer broni i przerzutów powietrznych. Aktywnie uczestniczył w Akcji „Burza” m.in. w nieudanej akcji odbicia więźniów z więzienia na Zamku w Rzeszowie.
17 grudnia 1944r. aresztowany przez Sowietów, więziony i torturowany, został ostatecznie internowany w obozie NKWD nr 283 w Stalinogorsku (obecnie Nowomoskowsk) na południe od Moskwy. Tu pracował w nieludzkich warunkach do swego zwolnienia w sierpniu 1945 r. i powrotu na teren powojennej Polski. Następnie powiodło mu się przedostać przez Czechosłowację do Włoch.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po przybyciu do Włoch Jan Łopuski wstąpił na ochotnika do 2 Korpusu Polskiego. W latach 1945-1947 służył w 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu we Włoszech, a następnie po jego przeniesieniu w 1946 r. – w Wielkiej Brytanii – podporucznik 2 Batalionu Strzelców Karpackich 1 Brygady Strzelców Karpackich (nr ewid. 1917/40).

LOSY POWOJENNE

Do Polski powrócił drogą morską z Wielkiej Brytanii w 1947 r. Pracował jako ekonomista i prawnik w oddziałach morskich przedsiębiorstw handlu zagranicznego w Gdyni. W 1951 r. uzyskał stopień doktora, a w 1970 r. doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1971 r. związany z Uniwersytetem im. M. Kopernika w Toruniu, gdzie od 1972 r. kierował Zakładem Prawa Handlu Zagranicznego, a od 1984r. Zakładem Prawa Międzynarodowego Obrotu Cywilnego. W 1977 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1984 r. profesora zwyczajnego. Zasłużony i ceniony Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 1986 r. przeszedł na emeryturę. Do połowy lat 60-tych inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Autor ponad 300 prac naukowych. Opublikował także swe wspomnienia „Pozostać sobą. Życie w cieniu podejrzeń” (IPN, 2007).

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski/2006 r./, Krzyż Walecznych, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorowy Obywatel Rzeszowa/2002 r./Convalaria Copernicana /2006 r./, Kustosz Pamięci Narodowej /2010 r./, Medal „Thorunium”/2017 r./

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Polska
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

10 września 2020 r. na Uniwersytecie im. M. Kopernika odsłonięto tablicę pamiątkową Profesora.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Acta Universitatis Nicolai Copernici – Prawo” – XXVIII 1990 r.; Sylwetka Profesora na stronie Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu; “Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987”, tom II, Londyn 1991, archiwum WBH-CAW.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

prof. Jan Łopuski – zdjęcie powojenne; źródło: Internet