SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Jan Zygmunt Łopuski


3 stycznia 1917r. – 10 września 2019r.
IMIĘ: Jan Zygmunt
NAZWISKO: Łopuski
IMIĘ OJCA: Czesław
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 3 stycznia 1917r.
MIEJSCE URODZENIA: Strzegocice k/Dębicy
DATA ŚMIERCI: 10 września 2019r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Gdynia
MIEJSCE POCHÓWKU: Gdańsk – Cmentarz Oliwski
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

uczęszczał do Gimnazjum im.Jana III Sobieskiego w Krakowie, gdzie w 1935r.zdał maturę.W latach 1935-1939r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Akademii Handlowej w Krakowie.Studia ukończył w 1939r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wziął udział w kampanii wrześniowej jako ułan ochotnik w 24 Dywizji Piechoty.W czasie II wojny światowej działał w Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej.
W grudniu 1944r. został aresztowany przez radziecką służbę bezpieczeństwa i skierowany do 283 obozu NKWD w Stalinogorsku.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po uwolnieniu przedostał się na Zachód i wstąpił do 2 Korpusu Polskiego.
W latach 1945-1947 służył w Polskich Siłach Zbrojnych we Włoszech w 3 Dywizji Strzelców Karpackich i w Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE

Do Polski powrócił w 1947r.Pracował jako ekoomista i prawnik w oddziałach morskich przedsiębiorstw handlu zagranicznego w Gdyni.W 1951r. uzyskał stopień doktora, a w 1970r. doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza.
W 1971r. podjął pracę na Uniwesytecie im.M.Kopernika w Toruniu. od 1972r. kierował Zakładem Prawa Handlu Zagranicznegow latach 1981-1982 był Kierownikiem Zakładu Prawa Postępowania Cywilnego..Od 1984r. kierował Zakładem Prawa Międzynarodowego Obrotu Cywilnego.W 1977r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1984r.profesora zwyczajnego.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1986r.przeszedł na emeryturę.
Autor ponad 300 prac naukowych oraz wspomnienia z okresu walki o wolną Polskę.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski/2006r./, Krzyż Walecznych, Medal Komisji Edukacji Narodowej,Honorowy Obywatel Rzeszowa/2002r/Convalaria Copernicana / 2006r./Kustosz Pamięci Narodowej / 2010r./,Medal „Thorunium”/2017r./

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

10 września 2020r. na Uniwersytecie im.M.Kopernika odsłonięto tablicę pamiątkową Profesora.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Acta Universitatis Nicolai Copernici – Prawo” – XXVIII 1990r.
Sylwetka naukowa prof.dr hab.Jana Lopuskiego
Pochowani na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku
Sylwetka Profesora na stronie Uniwersytetu im.M.Kopernika w Toruniu

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort