SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Adam Sołtysik


6 lipca 1895r. – 3 marca 1971r.
IMIĘ: Adam
NAZWISKO: Sołtysik
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 6 lipca 1895r.
MIEJSCE URODZENIA: Lubatówka
DATA ŚMIERCI: 3 marca 1971r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Saint George`s
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po zakończeniu I wojny ,swiatowej, jako b.oficer c i k.armii został przyjęty do wojska polskiego.W listopadzie 1918r. w stopniu podporucznika uczestniczył w obronie Lwowa.W 1918r. w trakcie wojny polsko-ukraińskiej, biorąc udział w walkach na II odcinku w pododcinku poczty na stanowisku nie tylko lekarza ale także adiutanta.
Przed 17 listopada został ranny.Awansował na stopień kapitana.Lekarz w korpusie oficerów sanitarnych, w grupie podlekarzy.
W 1923r.jako oficer nadetatowy 8 Batalionu Sanitarnego z Torunia i przydzielony na stanowisko lekarza Wyższej Szkoły Pilotów, był odkomenderowany na studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Następnie został zweryfikowany w stopniu kapitana lekarza ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919r.
W 1923,1924r. jako oficer nadetatowy 6 Batalionu Sanitarnego we Lwowie był przydzielony do Szpitala Okręgowego Nr VI, w którym pracował w kolejnych latach.Z dniem 1 stycznia 1931r.został awansowany na stopień major lekarza ze starszeństwem.
W marcu 1939r. w stopniu podpułkownika był starszym ordynatorem oddziału chirurgii 6 Szpitala Okręgowego.
Do 1939r. wchodził w skład komitetu redakcyjnego czasopisma „Chirurg Polski”
w okresier mobilizacji był przewidziany jako szef chirurgii szpitala ewakuacyjnego „EWA”.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej w 1939r. pracował jako naczelny chirurg w macierzystym 6 Szpitalu Okręgowym.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Był dowódcą 6 Batalionu Sanitarnego, wchodzącego w skład 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty PSZ w ZSRR i Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1941-1943.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie pracował na Bahamach, gdzie cieszył się uznaniem.
Zamieszkał w Saint George`s.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych / przed 1932r./,Złoty Krzyż z Mieczami / 1944r./,Złoty Krzyż Zasługi / przed 1939r./,Krzyż Obrony Lwowa,Krzyż Monte Cassino,Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego / 1960r/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Zofia a d.Gordziewicz.Ojczym Jej syna Jerzego Lerskiego.Oboje mieli syna Jana Kantego Mariana ur.1925r.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych
Wojskowi związani ze Lwowem.Uczestnicy bitwy o Lwów 1918-1919, Uczestnicy bitwy o Monte Cassino.
Ludzie związani z Grenadą.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW