SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Marian Tadeusz Kowalczyk


16/09/1916 –
IMIĘ: Marian Tadeusz
NAZWISKO: Kowalczyk
IMIĘ OJCA: Henryk
IMIĘ MATKI: Anna
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 16/09/1916
MIEJSCE URODZENIA: Kraków
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W latach 1936-1938 w 1 Pułku Łączności w Zegrzu, grupa radiotelegraficzna Warszawa.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Aresztowany przez Sowietów 18 września 1939 r. w Tarnopolu. Od 3.10.1939 r. w obozie jenieckim w Równem-Lwowie. Uwolniony na mocy Układu Sikorski- Majski z lipca 1941 r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

2 września 1941 r. wstąpił w Tockoje do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Wcielony do Batalionu Łączności 6 Dywizji Piechoty. Ukończył Szkołę Podoficerską w 6 Baonie Łączności w okresie 13.10-20.12.1941 r. Ewakuowany z oddziałami polskimi na Bliski Wschód. Żołnierz 18 Lwowskiego Batalion Strzelców 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu – w stopniu starszego strzelca (nr ewid. 1916/300). Następnie służył w Kwaterze Głównej 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Po przewiezieniu oddziałów 2 Korpusu do Wielkiej Brytanii znajdował się nadal w składzie żołnierzy Kwatery Głównej 5 Kresowej Dywizji Piechoty stacjonującej w lutym 1947 r. w obozie Stockton House, Codford (hrabstwo Wiltshire, na zachód od Londynu).

LOSY POWOJENNE

Powrócił do Polski i mieszkał w Krakowie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 19546, 1945 r.), Odznaka za Rany z 1 gwiazdką (nr legit. 2383, 1945 r.), Gwiazda za Wojnę 1939-1945 (1945 r.), Gwiazda Italii (1945 r.), Brytyjski Medal Wojny, The War Medal 1939-1945 (1946 r.)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Polska (Kraków)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

zasoby Archiwum Akt Nowych; Indeks Represjonowanych; krzyz.montecassino.eu

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. Marian Tadeusz Kowalczyk; źródło: dobroni.pl