SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stanisław Targosz


13 kwietnia 1911r. – 30 czerwca 1944r.
IMIĘ: Stanisław
NAZWISKO: Targosz
IMIĘ OJCA: Franciszek
IMIĘ MATKI: Karolina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Wróblewska
DATA URODZENIA: 13 kwietnia 1911r.
MIEJSCE URODZENIA: Kraków
DATA ŚMIERCI: 30 czerwca 1944r.
MIEJSCE ŚMIERCI: bitwa na Elvienti
MIEJSCE POCHÓWKU: pochowany w Monte San Giusto.Po wojnie zwłoki przeniesione na Cmentarz Polski w Loreto
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po egzaminie dojrzałości złożonym w III Gimnazjum im.Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie kształcił się w Krakowskim Seminarium Duchownym oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.Swięcenia kapłańska otrzymał 5 kwietnia 1936r.Posługę duszpasterską rozpoczął od funkcji wikariusza w Zebrzydowicach.W 1938r.został wikariuszem w parafii św.Józefa w Krakowie-Podgórzu, jednocześnie pracował jako katecheta w Szkole Powszechnej Nr 1 w Krakowie oraz działał w stowarzyszeniach zrzeszających młodzież rzemieślniczą.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wybuch wojny zastał Go w Waszyngtonie, gdzie wyjechał na Kongres Międzynarodowej Federacji Studentów Pax Romana.Pozostał w USA podejmując pracę w parafii św.Jacka w Detroit.
Od 1943r. był kapelanem wojskowym w obozie szkoleniowym w kanadyjskim Owen Sound.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Jesienią 1943r. dołączył do Polskich Sił Zbrojnych w Palestynie.Jako kapelan 3 Batalionu Strzelców Karpackich w 3 Dywizji Strzelców Karpackich, wziął udział w kampanii włoskiej.W czasie walk o Monte Cassino odprawiał mszę polową w tzw.Dużej Misce.Obok duszpasterskiej, pełnił też posługę sanitarną oraz pracował jako goniec.
zginął wskutek wybuchu miny w bitwie na Elvienti, kiedy w ramach pogrzebowych zbierał poległych.

LOSY POWOJENNE
POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Medal Wojska oraz wojenne odznaczenia wojenne

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

pochowani na Polskim Cmentarzu w Loreto

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW