SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Julian Maj


7 stycznia 1907r. – 28 sierpnia 1982r.
IMIĘ: Julian
NAZWISKO: Maj
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 7 stycznia 1907r.
MIEJSCE URODZENIA: Dąbrówka Wisłocka
DATA ŚMIERCI: 28 sierpnia 1982r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Parafialny w Mielcu przy ul.H.Sienkiewicza
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Absolwent Państw.Gimnazjum im.St.Konarskiego w Mielcu.studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1934r.Po odbyciu służby wojskowej w Centrum Wyszkoleia Sanitarnego w Warszawie i 16 Pułku Piechoty w Tarnowie.Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu 1935r. od stażu w Szpitalu Powszechnym w Tarnowie, następnie pracował w Lipnicy Murowanej / /pow.bocheński/, a póżniej w Mielcu.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu wojny został zmobilizowany w stopniu podporucznika do pracy w szpitalu polowym, póżniej został skierowany do Szpitala Wojennego w Zaleszczykach.Po agresji ZSRR na Polskę, wraz ze szpitalem został ewakuowany do Rumunii i umieszczony w obozie dla oficerów.
W 1940r.wraz z grupą oficerów przez Grecję dostał się do Marsylii, gdzie został przydzielony do Dywizji Piechoty na stanowisku lekarza dywizjonu w 4 Pułku Artylerii Polowej.W obliczu klęski Francji wraz ze swoim pułkiem został ewakuowany do Anglii.Po intensywnych przygotowaniach i szkoleniach wraz z 15 tys.innych żołnierzy na pokładzie transatlantyku Queen Elizabeth został przetransportowany do Suczu, skąd koleją do Palestyny.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Z Palestyny przez pustynię do Iraku,gdzie dołączył do Armii Polskiej na Wschodzie- gen.Andersa.Z 2 Korpusem przeszedł cały szlak bojowy.Wraz z Armią gen.Andersa , która w Libanie odbyła wysokogórskie przeszkolenie, wziął udział w całej kampanii włoskiej, w tym w bitwie pod Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu działań wojennych przeszedł do pracy w 5 Polskim Szpitalu Wojennym Casamassima.W 1946r.zdemobilizowany, powrócił do Polski i w 1947r. podjął się zorganizowania nowego szpitala w Dębicy, którym kierował i w którym pracował jako chirurg-położnik aż do 1952r., do czsu swojej ciężkiej choroby, która uniemożliwiła mu dalszą pracę przy stole operacyjnym.
Obronił pracę doktorską i w 1951r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
W 1954r. zorganizował Poradnię Chirurgiczną w Dębicy i kierował nią do 1958r.Powrócił do Mielca, gdzie do 1963 roku pełnił funkcję Kierownika Poradni Chirurgicznej przy WSK-Mielec.
Po przebytym zawale w 1967r.ograniczył działalność zawodową i skupił się na pisaniu wspomnień.

POSIADANE ODZNACZENIA

Gwiazda Italii

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Na drogach do piekieł” – J.Maj- Kraków 1973r.
Muzeum Regionalne Dębica- „Dębickie żródła historyczne”
Zbigniew Szurek „Julian Maj- żołnierz, społecznik, pionier dębickiego szpitala
Historia szpitala w Mielcu i mieleckiego lecznictwa.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW