SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Wojciech (o. Lucjan) Łuszczki


28 marca 1910r. – 3 marca 1991r.
IMIĘ: Wojciech (o. Lucjan)
NAZWISKO: Łuszczki
IMIĘ OJCA: Alojzy
IMIĘ MATKI: Anna
NAZWISKO RODOWE MATKI: Wielgosz
DATA URODZENIA: 28 marca 1910r.
MIEJSCE URODZENIA: Sokołów Małopolski
DATA ŚMIERCI: 3 marca 1991r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Monitowoc
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Franciszkański w Pulaski /Wisconsin/.
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

ukończył szkołę ludową w Sokołowie Małopolskim, Kolegium Serafickie oo.Bernardynów w Radecznicy, nowicjat oo.Bernardynów w Leżajsku, IV Państwowe Gimnazjum im.Jana Długosza we Lwowie i studia filozoficzno-teologiczne we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza.
W dniu 29 czerwca 1936r. przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Lwowskiej z rąk biskupa E.Baziaka.Przez 3 lata pracował w Kalwarii Zebrzydowskiej jako kaznodzieja, spowiednik i katecheta.W Wyższym Seminarium Zakonnym we Lwowie był profesorem wymowy.
W 1939r. pracował w Klasztorze Bernardyńskim w Zbarażu.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W 1940r. był wikarym w Gwożdżcu.Wybuch wojny zastał go w Zbarażu.Tam działał w tajnej organizacji antyrosyjskiej.
W 1940r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu sowieckim w Tarnopolu.Skazany na 10 lat ciężkich robót został wywieziony na Syberię do kopalnii złota na Kołymie, gdzzie pracował w bardzo trudnych warunkach.Pobyt i ciężka praca na Kołymie nadszarpnęły jego zdrowie z którym do końca życia miał kłopoty.Miał problemy z chodzeniem.
W wyniku amnestii dla Polaków został zwolnionhy przez Sowietów i wysłany orzez polskie władze wojskowe do pracy duszpasterskiej wśród polskiej ludności cywilnej w Kustanaju w Kazachstanie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W 1942r. wstąpił jako kapelan do Wojska Polskiego.Skierowany został do pracy w polskich obozach w Teheranie i Kenekinie.
W Palestynie został przeniesiony do 5 Kresowej Dywizji Piechoty, gdzie służył jako kapelan w 17 Batalionie Lwowskiej Piechoty „San Angelo”.
Brał udział w walkach 2 Korpusu Polskiego w bitwie pod Monte Cassino i w dalszych bitwach, aż pod Bolonią, gdzie został ciężko ranny w nogę.
Po kampanii włoskiej awansowany na stopień majora.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu II Wojny światowej udał się wraz z wojskiem polskim do Wielkiej Brytanii.W latach 1946-1953 był duchownym Polaków w Anglii, Szkocji i Walii.Pracował w ośrodkach polskich w Bristolu i Menchesterze.Głosił rekolekcje i misje.
Za zezwoleniem władz zakonnych udał się do Rzymu.W latach 1953 – 1958 studiował na Uniwersytecie Papieskim „Antonianum”.Obronił pracę doktorska i otrzymał tytuł doktora teologii.Po śmierci ks.Aleksandra Michalika, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, objął funkcje rektora tej uczelni.Należał do Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyżnie.Do Buenos Aires przybył 5.11.1961r. i zamieszkał w klasztorze oo.Bernardynów / Franciszkanów/ w Martin Coronado.
Po czterech latach przeniósł się do Buenos Aires i zamieszkał w klasztorze oo.Franciszkanów Argentyńczyków.Był aswsorem duchowym Stowarzyszenia „Koła Katolików Polaków” oraz dyrektorem i redaktorem dwumiesięcznika „Bóg i Ojczyzna”.
W 1970r. zrezygnował z obowiązków rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie.
W 1971r. przybył do USA i zostaŁ wikarym w prowincji zakonnej w Pulaski.Pracował w parafii św.Salomei, a od lipca 1986r. w parafii św.Brunona w Chicago.Z powodu choroby przeniesiono Go do Pulaski, a nast,epnie do Domu Starców w St.Marys Hom w Monitowoc.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Monte Cassino, Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,Krzyż Walecznyc, Krzyż Biskupa Polowego Józefa Gawliny, Złoty Krzyż Kapelana Wojska Polskiego / pośmietnie/.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

rodzina mieszczańska.Dwóch kapłanów: ks.Jan Luszczki / 1860-1917/ proboszcz parafii w Ropie w latach 1889-1917, ks mjr Franciszek Luszczki – kapelan Legionów Polskich i Wojska Polskiego, proboszcz parafii w Lubeni.
Dziadek Józef Luszczki / 1838-1928/- burmistrz Sokołowa Młp.
rodzeństwo: bracia Franciszek, Edward, Antoni i Józef oraz trzy siostry: Helena, Władysława i Maria.
Z rodziny tej wywodzi się Stanisław Ożóg- burmistrz Sokołowa Młp. w latach 1992-1998r., poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2011, poseł Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

prasa polonijna „Bóg i Ojczyzna”, „Duszpasterz Polski”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort