SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Wojciech (o. Łucjan) Łuszczki


28.03.1910 – 03.03.1991
IMIĘ: Wojciech (o. Łucjan)
NAZWISKO: Łuszczki
IMIĘ OJCA: Alojzy
IMIĘ MATKI: Anna
NAZWISKO RODOWE MATKI: Wielgosz
DATA URODZENIA: 28.03.1910
MIEJSCE URODZENIA: Sokołów Małopolski (pow. Rzeszów, woj. podkarpackie)
DATA ŚMIERCI: 03.03.1991
MIEJSCE ŚMIERCI: Manitowoc (stan Wisconsin, USA)
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Franciszkański w Pulaski (stan Wisconsin, USA)
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Wojciech Łuszczki ukończył szkołę ludową w Sokołowie Małopolskim, Kolegium Serafickie oo. Bernardynów w Radecznicy, nowicjat oo. Bernardynów w Leżajsku, IV Państwowe Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie i studia filozoficzno-teologiczne we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza.
W dniu 29 czerwca 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Lwowskiej z rąk biskupa E. Baziaka i imię zakonne Łucjan. Przez 3 lata pracował w Kalwarii Zebrzydowskiej jako kaznodzieja, spowiednik i katecheta. W Wyższym Seminarium Zakonnym we Lwowie był profesorem wymowy. W 1939 r. pracował w Klasztorze Bernardyńskim w Zbarażu.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wybuch wojny zastał go w Zbarażu. Tam działał w tajnej organizacji antyrosyjskiej. W 1940 r. był wikarym w Gwoźdźcu (woj. stanisławowskie). W tym samym roku został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu sowieckim w Tarnopolu. Skazany na 10 lat ciężkich robót został wywieziony na Syberię do kopalni złota na Kołymie, gdzie pracował w bardzo trudnych warunkach. Pobyt i ciężka praca na Kołymie nadszarpnęły jego zdrowie, z którym do końca życia miał kłopoty, głównie z chodzeniem.
W wyniku „amnestii” dla Polaków został zwolniony przez Sowietów i wysłany przez polskie władze wojskowe do pracy duszpasterskiej wśród polskiej ludności cywilnej w Kustanaju w Kazachstanie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W 1942 r. wstąpił jako kapelan do Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Andersa. Został skierowany do pracy w polskich obozach w Teheranie (Iran) i Khanaqin (Irak). W Palestynie został przeniesiony do 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu, gdzie służył jako kapelan w 17 Lwowskim Batalionie Strzelców 6 Lwowskiej Brygady Piechoty. Brał udział w walkach 2 Korpusu Polskiego we Włoszech – w bitwie o Monte Cassino i w dalszych bitwach, aż pod Bolonią, gdzie został ciężko ranny w nogę. Po kampanii włoskiej awansowany na stopień majora.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu II wojny światowej udał się wraz z 2 Korpusem do Wielkiej Brytanii. W latach 1946-1953 był duchownym Polaków w Anglii, Szkocji i Walii. Pracował w ośrodkach polskich w Bristolu i Manchesterze. Głosił rekolekcje i misje.
Za zezwoleniem władz zakonnych udał się do Rzymu. W latach 1953 – 1958 studiował na Uniwersytecie Papieskim „Antonianum”. Obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora teologii.
Po śmierci ks. Aleksandra Michalika, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, objął funkcję rektora. Należał do Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Do Buenos Aires przybył 5.11.1961 r. i zamieszkał w klasztorze oo. Bernardynów /Franciszkanów/ w Martin Coronado (część Buenos Aires). Po czterech latach przeniósł się do Buenos Aires i zamieszkał w klasztorze oo. Franciszkanów Argentyńczyków. Był asesorem duchowym Stowarzyszenia „Koła Katolików Polaków” oraz dyrektorem i redaktorem dwumiesięcznika „Bóg i Ojczyzna”. W 1968 r. pod redakcją o. dr Łucjana Łuszczki zostało wydane w Argentynie opracowanie „Polski Ośrodek Katolicki w Martin Coronado 1958-1968). W 1970 r. o. Łucjan zrezygnował z obowiązków rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie.
W 1971 r. przybył do USA i został wikarym w prowincji zakonnej w Pulaski (stan Wisconsin). Pracował w parafii św. Salomei, a od lipca 1986 r. w parafii św. Brunona w Chicago. Z powodu choroby przeniesiono Go do Pulaski, a następnie do Domu Starców w St. Mary’s Home w Manitowoc (Wisconsin). Zmarł w 1991 r. W 2015 r. została wydana w Rzeszowie publikacja Wiesława Łuszczki „Pielgrzym z Sokołowa: życie i działalność ojca dr Łucjana Łuszczki (1910-1991)”.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Monte Cassino, Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Krzyż Biskupa Polowego Józefa Gawliny, Złoty Krzyż Kapelana Wojska Polskiego (pośmiertnie)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania, Włochy, Argentyna, USA
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

O. Łucjan Łuszczki pochodził z rodziny mieszczańskiej. Z niej wywodzi się dwóch kapłanów: ks. Jan Łuszczki (1860-1917) – proboszcz parafii w Ropie w latach 1889-1917 oraz ks. mjr Franciszek Łuszczki – kapelan Legionów Polskich i Wojska Polskiego, proboszcz parafii w Lubeni.
Dziadek o. Lucjana Józef Łuszczki (1838-1928) był burmistrz Sokołowa Małopolskiego.
Rodzeństwo: bracia Franciszek, Edward, Antoni i Józef oraz trzy siostry: Helena, Władysława i Maria.
Z rodziny tej wywodzi się Stanisław Ożóg- burmistrz Sokołowa Młp. w latach 1992-1998 r., poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2011, poseł Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

prasa polonijna „Bóg i Ojczyzna”, „Duszpasterz Polski”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

o. Łucjan Łuszczki – źródło: archiwum Wiesława Łuszczki