SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Tomasz Jarmołowicz


18/03/1894 – 02/12/1975
IMIĘ: Tomasz
NAZWISKO: Jarmołowicz
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 18/03/1894
MIEJSCE URODZENIA: Witebszczyzna
DATA ŚMIERCI: 02/12/1975
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn, Wielka Brytania
MIEJSCE POCHÓWKU: Londyn – cmentarz South Ealing
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Walczył na froncie litewsko-białoruskim.
Po wojnie zweryfikowany w stopniu porucznika służby stałej. Od 1 czerwca 1919 r. oficer administracji wojskowej. Służył kolejno w Okręgowym Zakładzie Gospodarczym Nr 3, potem po 1925 r. przeniesiony do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, gdzie pełnił funkcję płatnika pułku. Po 1934 r. przeniesiony do 1 Pułku Ulanów Krechowieckich w Augustowie na stanowisko oficera gospodarczego.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. pełnił funkcję kwatermistrza 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Po walkach w rejonie Augustowa z Niemcami i po 17 września 1939 r. z wojskami sowieckimi przekracza granicę z Litwą, gdzie zostaje internowany w obozie jenieckim. Po zajęciu Litwy w czerwcu 1941 r. przez Armię Czerwoną znalazł się w niewoli sowieckiej. Po zawarciu w sierpniu 1941 r. Układu Sikorski-Majski zwolniony z obozu, wstępuje do Armii Polskiej w ZSRR.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Ewakuowany w 1942 r. z ZSRR wraz z wojskiem polskim na Bliski Wschód. W 2 Korpusie Polskim wałczył w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Awansowany do stopnia kapitana, majora, a później podpułkownika.

LOSY POWOJENNE

Po ewakuacji 2 Korpusu z Włoch jesienią 1946 r. znalazł się w Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji w 1947 r. zamieszkał tam na stałe.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino (nr legit. 29685)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji „Znaki Pamięci”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW