SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Bolesław Brodowski


17/10/1905 – 16/08/2002
IMIĘ: Bolesław
NAZWISKO: Brodowski
IMIĘ OJCA: Józef
IMIĘ MATKI: Aleksandra
NAZWISKO RODOWE MATKI: Domańska
DATA URODZENIA: 17/10/1905
MIEJSCE URODZENIA: Mikaszówka
DATA ŚMIERCI: 16/08/2002
MIEJSCE ŚMIERCI: Augustów
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz w Augustowie – sektor V grób 2271
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W 1917 r. ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Miklaszówce. Pracował w tartaku w Augustowie jako m.in. robotnik tartaczny, flisak.
Slużbę wojskową odbył w 41 Pułku Piechoty w Suwałkach. Przysięgę wojskową złożył 28.07.1927 r.
W lipcu 1927 r. w 41 PP ukończył kurs sanitarny.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

27 sierpnia 1939 r. zgodnie z kartą mobilizacyjną zgłosił się do 81 Pułku Strzelców Grodzieńskich im. Króla St. Batorego, w którego szeregach walczył w kampanii wrześniowej – pod Piotrkowem i Tomaszowem.
Pułk zostal rozbity – 12.09.1939 r. i p. Bolesław dostał się do niewoli. Był jeńcem Stalagu V-D Strasburg, od 1.06.1942 r. przejęty przez Stalag V-C Offenburg VII-A nr jeńca 8214. Obóz został wyzwolony w marcu 1945 r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

3 marca 1945 r. został żołnierzem 2 Korpusu Polskiego. Przydzielony do 17 Kompanii Sanitarnej pod dowództwem por. T.Raucha, następnie do 29 Kompanii Samochodów Sanitarnych.
W okresie marzec – maj 1945 r. przeszedł szlak 2 Korpusu we Włoszech. Prowadził samochód, który zbierał rannych z pola bitwy pod Bolonią.

LOSY POWOJENNE

W 1946 r. w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia przybył do Wielkiej Brytanii. W kwietniu 1947 r. został przeniesiony do Obozu Przejściowego w Seighforg i w tym samym roku wrócił do Polski, do Augustowa, do rodziny.
Pracował w tartaku w Lipowcu.

POSIADANE ODZNACZENIA

Gwiazda Italii, Odznaka Pamiatkowa 2 Korpusu, Brytyjski Medal Wojny 1939-1945

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Z żoną Zofią Murawską miał 6 dzieci

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW