SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Bolesław Andraka


14/11/1894 – 27/02/1976
IMIĘ: Bolesław
NAZWISKO: Andraka
IMIĘ OJCA: Wincenty
IMIĘ MATKI: Michalina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Bartłomiejczyk
DATA URODZENIA: 14/11/1894
MIEJSCE URODZENIA: Mogilnice (pow. Augustów, woj. podlaskie)
DATA ŚMIERCI: 27/02/1976
MIEJSCE ŚMIERCI: Bristol (Wielka Brytania)
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Bolesław Andraka przed II wojną światową mieszkał w Kolnicy koło Augustowa (przedwojenne woj. białostockie). Był gajowym z leśnictwa Łubianka (gm. Sztabin, pow. augustowski). W 1939 r. wraz z innymi leśniczymi był fundatorem kapliczki w lesie Łubianka.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Deportowany przez Sowietów 10.02.1940 r. na Syberię – na zesłanie do miejscowosci Miel, a następnie Czurocznaja w obwodzie mołotowskim. Pan Bolesław został wywieziony w głąb ZSRR wraz z żoną Franciszką (rocznik 1901) i synem Stanisławem (rocznik 1931).

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Żołnierz 2 Korpusu Polskiego

LOSY POWOJENNE

Po wojnie pozostał na emigracji i mieszkał w Wielkiej Brytanii – Bristol. Tam zmarł w 1976 r.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Bristol (Wielka Brytania)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Pan Bolesław zawarł związek małżeński z Panią Franciszką z d. Cieślukowską 14.06.1939 r. Wraz z nią został deportowany na Syberię. Żona była żołnierzem 2 Korpusu Polskiego.
Syn Stanisław ur. 1931 r. również deportowany na Syberię, zmarł tam w 1940 r.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Indeks Represjonowanych; https://jzi.org.pl/en/2021/04/22/fundatorzy-kapliczki-w-lesie-lubianka/

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW