SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Gustaw Kurcyk


17 lipca 1900r. – 28 pażdziernika 1965r.
IMIĘ: Gustaw
NAZWISKO: Kurcyk
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 17 lipca 1900r.
MIEJSCE URODZENIA: Bolechów pow.Stanisławów
DATA ŚMIERCI: 28 pażdziernika 1965r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Cambridge
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Komunalny – Cambridge
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

ukończył Publiczną Szkołę Powszechną w Bolechowie.W listopadzie 1917r.zaciągnął się do szeregów Polskiego Korpusu Posiłkowego 2 BrygA=ady Legionów Polskich, następnie wcielony do Armii Austriackiej i wywieziony do Udine we Włoszech.Tam uczestniczył w walkach i został ranny pod Piawo.Powrócił do kraju w 1919r.Od maja odbywał służbę w żandarmerii polowej, a od stycznia 1920r.w Miejskiej Służbie Obywatelskiej w Bolechowie.W 1920r.w lipcu zaciągnął się do wojska i służył w 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych walczył na froncie przeciw bolszwikom od Lwowa do Chmielnika.Do 12 stycznia 1923r.był żołnierzem 19 Pułku Odsieczy Lwowa stacjonującego w Cytadeli we Lwowie.W sierpniu 1925r.otrzymał pracę w Polskich Kolejach Państwowych /D.O.K.P. Lwów/, gdzzie pracował w służbie handlowo-ruchowej w charakterze kancelisty I klasy.
24 sierpnia 1939r.zmobilizowany i jako sekcyjny pełnił obowiązki w ambulatorium na Dworcu Głównym we Lwowie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Pełniąc obowiązki sekcyjnego trafił do szpitala wojennego na Politechnice Lwowskiej.
22 marca 1940r.aresztowany przez NKWD i więziony w piwnicach aresztu śledczego przy ul.Sądowej we Lwowie, gdzie przebywał do 15 lipca.Przewieziony do więzienia przy ul.Kazimierzowskiej, które nazywano „Brygidkami”.
15 listopada 1940r.- sądzony za przynależność do tajnej organizacji wojskowej oraz działalność kontrrewolucyjną został skazany na 8 lat ciężkich robót, konfiskatę majątku oraz utratę praw obywatelskich na 4 lata.Wywieziony pociągiem towarowym do Uchty w A.S.S.R.Komi.
W sierpniu 1941r.zwolniony z łagru na mocy porozumienia rządów polskiego i sowieckiego.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

przybywa do Toc koje i 18 września 1941r.zostaje żołnierzem 19 Pułku Piechoty.Przydzielony do Sztabu OSrodka Organizacyjnego Armii w Tockoje.Przeniesiony z wojskiem do Uzbekistanu-Gunar.Ciężko chory w szpitalu do listopada 1942r.
Trafił do OSrodka Organizacyjnego Armii w Guzarze.
Po wyleczeniu trafił do Ośrodka Zapasowego Armii w Iraku.
12 lipca 1943r.przydzielony do obsługi obozu malarycznego, a następnie do szpitala wojskowego w Taranto.

LOSY POWOJENNE

zdemobilizowany 7 listopada 1948r.Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji.Zamieszkał w Cambridge /Anglia/ gdzie podjął prac e w The United Combredge Hospitals w charakterze kelnera.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Monte Cassino nr 42206, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal 1939-1945, Italy Star, dEFENCE mEDAL, wAR mEDAL 1939-1945

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
cAMBRIDGE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Antonika z d.Krajewska
synowie Ludwik i Tadeusz
brat Bronisław

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

wspomnienia syna p.Tadeusza Kurcyka – V-prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy PSZ na Zachodzie KARPATCZYCY

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW