SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Łapiński


1919 –
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Łapiński
IMIĘ OJCA: Jan
IMIĘ MATKI: Natalia
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 1919
MIEJSCE URODZENIA: Łapy, woj. białostockie
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej jako licealista został aresztowany przez Sowietów w Łapach za krytykę referendum w październiku 1939 r. i został skazany na 10 lat łagrów. Karę odbywał w obozach w Karagandzie. Zwolniony na mocy „amnestii” odnalazł rodzinę (deportowaną 13.04.1940 r.) w Kazachstanie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W marcu 1942 r. wraz z bratem Antonim (1923-2020) wstąpił w szeregi Armii Polskiej w ZSRR i został przydzielony do oddziału piechoty w 10 Dywizji Piechoty. Rozdzielony z bratem został ewakuowany wraz z oddziałami polskimi z ZSRR na Bliski Wschód. Uczestnik kampanii włoskiej 2 Korpusu jako podporucznik – dowódca plutonu 6 Batalionu Piechoty 2 Brygady Karpackiej 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu (nr ewid. 3 DSK 1919/16), w tym bitwy o Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu służby w 2 Korpusie nie powrócił do Polski, emigrował do USA.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
USA
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Jego rodzina jako rodzina więźnia łagrów została deportowana 13.04.1940 r. przez Sowietów na zesłanie do Kazachstanu – początkowo do obwodu kokczetawskiego – kołchoz Wsiewołodowka, a od kwietnia 1941 r. – w Adbasar w obwodzie akmolińskim. Jego brat Antoni jako żołnierz 2 Korpusu również odbył całą kampanię włoską i w 1947 r. powrócił do Polski. Z Józefem spotkał się po raz pierwszy od 1942 r. w dniu 18.05.1944 r. na Monte Cassino.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

”Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987″, Londyn 1991 r.; artykuł Piotra Korczyńskiego „Nie bądź głupi, nie daj się zabić” („Polska Zbrojna”, 2019 r.), archiwum Fundacji „Znaki Pamięci”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW