SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Witold Żdanowicz


08/08/1923 – 02/09/2008
IMIĘ: Witold
NAZWISKO: Żdanowicz
IMIĘ OJCA: Felicjan
IMIĘ MATKI: Nadzieja
NAZWISKO RODOWE MATKI: Korowin
DATA URODZENIA: 08/08/1923
MIEJSCE URODZENIA: Szczuczyn (woj. nowogródzkie)
DATA ŚMIERCI: 02/09/2008
MIEJSCE ŚMIERCI: Zabrze
MIEJSCE POCHÓWKU: Wrocław – Cmentarz Parafialny św. Rodziny, ul. Smętna – sektor 12, rząd 9, grób 20a
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wywieziony z Baranowicz 21.06.1941r. wraz z mamą i rodzeństwem (siostrą Katarzyną i młodszym bratem Tadeuszem, po wcześniejszym aresztowaniu ojca) na Syberię – kołchoz „Zawiety Iljicza”, wieś Ammała, rejon Kozulski, Krasnojarski Kraj. Po tzw. „amnestii” zamieszkali we wsi Kozulka.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Do Armii Polskiej w ZSRR wstąpił 9 czerwca 1942 r. Po ewakuacji z ZSRR w sierpniu 1942 r. w Iraku przydzielony do plutonu łączności 1 Brygady 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu, następnie od 01.1944 r. w plutonie łączności 3 Batalionu Strzelców 3 DSK – stopień : kapral podchorąży (nr ewid. 3 DSK 1923/82) – telefonista, żołnierz patrolowy. W kampanii włoskiej walczył nad rzeką Sangro, o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię.

LOSY POWOJENNE

Powrócił do Polski z Wielkiej Brytanii w czerwcu 1947 r. W 1952 r. ukończył studia fizyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, kontynuował pracę naukową i w 1974 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Był autorem publikacji poświęconych żołnierzom 2 Korpusu : „Śląsk pamięci Monte Cassino”, „Monte Cassino. Ankona. Bolonia 1944-2004 – Żołnierze 2 Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech” oraz „Czy widzisz te gruzy na szczycie ? Antologia wierszy i pieśni o losach i walkach żołnierzy 2 Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech 1939-2007”. Prof. Żdanowicz był także inicjatorem pomnika Ślązaków poległych w bitwie o Monte Cassino, jaki został odsłonięty w Zabrzu w 1992 r. Z jego inicjatywy także w Zabrzu ulice noszą nazwy Bohaterów Monte Cassino i plut. Ryszarda Szkubacza. Profesor zmarł w 2008 r. i został pochowany we Wrocławiu. Na pomniku bitwy o Monte Cassino w 2014 r. w 70 rocznicę bitwy została odsłonięta tablica upamiętniająca prof. Żdanowicza. Wspomnienia prof. Żdanowicza : https://www.youtube.com/watch?v=LGwiSIIcaj4

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino, Star 1939-1945, Italy Star, War Medal 1939-1945, Defence Medal, Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Zabrze
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Brat Tadeusz w wieku 18 lat przebywając na zesłaniu w Krasnojarskim Kraju dostał w maju 1943 r. powołanie do Armii Berlinga – do 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Zginął w pierwszej bitwie pod Lenino 12.10.1943 r.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Księga Weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie- Rada Wojewódzka Środowiska Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych”; https://sagaa.wordpress.com; nauka-polska.opi.org.pl

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW