SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Jasik


23/02/1920 – 12/05/1981
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Jasik
IMIĘ OJCA: Antoni
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 23/02/1920
MIEJSCE URODZENIA: Czeladź (pow. Będzin, woj. śląskie)
DATA ŚMIERCI: 12/05/1981
MIEJSCE ŚMIERCI: Czeladź (pow. Będzin, woj. śląskie)
MIEJSCE POCHÓWKU: Czeladź – Cmentarz Parafialny przy ul. Nowopogońskiej
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W 1936r. jako 16-letni chłopak, wstąpił ochotniczo do orkiestry wojskowej Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza w Stołpcach koło Baranowicz.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

17 września 1939r. został ciężko ranny w nogę i trafił do szpitala.po 3-miesiecznej walce o uratowanie nogi skierowany do obozu jenieckiego na wschodzie.Do 1941 roku wieloktrotnie przerzucano go do kolejnych obozów pracy.Pomagali mu przeżyć poznani ludzie m.in.Elżbieta.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

we wrześniu 1941r.wstąpił do tworzącego się wojska polskiego.Początkowo pełnił służbę w plutonie sztabowym 12 Pułku Piechoty.Po ewakuacji na Srodkowy Wschód został przydzielony do 2 kompanii sanitarnej 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
We Włoszech po bitwie o Monte Cassino został przeniesiony do orkiestry reprezentacyjnej dowództwa 2 Korpusu Polskiego.

LOSY POWOJENNE

do Polski powrócił w czerwcu 1947r.Miał kłopoty ze znalezieniem pracy.
Był górnikiem ze średnim wykształceniem.Pracował w kopalni „Czerwona Gwardia” dawniej Saturn.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Monte Cassino nr 311, Brązowy Krzyż z Mieczami, MedaL wojska ,Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,The 1939-1945 Star,The Star, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Order Sztandaru II Klasy

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
do końca życia mieszkał z rodziną w Czeladzi.
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Wanda z d.Czechowicz ur.1923r., dzieci -dwie córki, 4 wnucząt

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji Znaki Pamięci
krzyz.montecassino.eu
Polacy-uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW