SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Paweł Prokofiew


11 listopada 1916r. – 1994r.
IMIĘ: Paweł
NAZWISKO: Prokofiew
IMIĘ OJCA: Paweł
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 11 listopada 1916r.
MIEJSCE URODZENIA: Wilno
DATA ŚMIERCI: 1994r.
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU: Czeladż – Cmentarz Komunalny
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

do wybuchu wojny mieszkał w Wilnie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

uczestniczył w wojnie obronnej w 1939r.- służąc w 5 Pułku Legionów w Wilnie.Wzięty do niewoli przez wojska sowieckie, przebywał w różnych obozach jenieckich oraz w obozach pracy na terenie Ukrainy.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po amnestii jesienią 1941r. w miejscowości Buzułuk wstąpił do organizującego się wojska polskiego.
Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego.We Włoszech służył w 15 Pułku Ułanów Poznańskich., 5 Kresowej Dywizji Piechoty.
Brał udział w bitwie pod Monte Cassino,Ankonę i Bolonię..

LOSY POWOJENNE

do kraju powrócił z Anglii w 1947r.
z zawodu kierowca.Od 1970r. na emeryturze.
Inwalida I grupy

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Monte Cassino nr 27505, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939r., Medalem Wojska, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, The 1939-1945 Star, The War Medal 1939-1945, Italy Star, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Anna z d.Gryc ur.1024r.Miał troje dzieci i troje wnuków

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Muzeum Saturn Czeladż

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW