Śp. ppłk ANTONI ŁAPIŃSKI (1923-2020)

Z ogromnym żalem w dniu 19.03.2020 r. dowiedzieliśmy się o śmierci naszego wielkiego przyjaciela ppłk Antoniego Łapińskiego – Sybiraka, żołnierza 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu, uczestnika całej Kampanii Włoskiej, wiceprezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie “Karpatczycy”. Niezwykle ciepłego i życzliwego wszystkim człowieka wspierającego nas w pracach nad upamiętnianiem i upowszechnianiem wiedzy o 2 Korpusie.

Z uwagi na panującą pandemię niestety nie mogliśmy uczestniczyć w Jego pogrzebie. 13.06.2020 r. członkowie Fundacji „Znaki Pamięci” wzięli udział w mszy świętej w intencji Pana Pułkownika w dniu Jego imienin zorganizowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, a następnie złożyli wiązankę kwiatów na grobie Pana Antoniego na cmentarzu parafialnym w Wilanowie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! Odpoczywaj drogi Panie Pułkowniku w pokoju.

OSTATNI WYWIAD Z PPŁK ANTONIM ŁAPIŃSKIM – STYCZEŃ 2020