Rzymska konferencja o działalności Karola i Karoliny Lanckorońskich

W dniach 05-07 grudnia 2022 r. Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował w Rzymie wraz z licznymi partnerami międzynarodową konferencję „IL FASCINO DI ROMA, DELL’ANTICO E DELL’ARTE ITALIANA NELLA VITA SCIENTIFICA E COLLEZIONISTICA DEGLI ULTIMI CONTI LANCKOROŃSKI” przybliżającą działalność naukową i kulturalną Karola Lanckorońskiego (1848-1933) oraz jego córki Karoliny (1898-2002). Ta niezwykle cenna konferencja zorganizowana w tak bliskim sercu prof. Lanckorońskiej stolicy Włoch i Watykanu ukazała w czasie trzydniowych obrad dorobek rodziny Lanckorońskich w zakresie badań i upowszechniania nauki oraz kultury. Co bardzo ważne poprzez wykłady naukowców z Włoch oraz Polski.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był postaci Karola Lanckorońskiego – „Il Conte Karol Lanckoroński, archeologo, viaggiatore, collezionista” (Hrabia Karol Lanckoroński – archeolog, podróżnik, kolekcjoner).

Drugi dzień obrad „La Prof. Karolina Lanckorońska e i suoi studi su Michelangelo e l’arte barocco a Roma” (Prof. Karolina Lanckorońska i jej studia nad sztuką Michała Anioła i baroku w Rzymie) przybliżył bogatą działalność naukową prof. Lanckorońskiej w dziedzinie historii sztuki.

Trzeci dzień obrad przebiegł na temat „Nel segno dei rapporti culturali e scientifici italo-polacchi” (W imię włosko-polskich stosunków kulturalnych i naukowych). Dla działań naszej Fundacji upowszechniających 2 Korpus Polski był to najbardziej interesujący dzień tej ważnej konferencji międzynarodowej. Otwierający wykład tego dnia wygłosiła Ambasador RP w Rzymie – Anna Maria Anders na temat „Karolina Lanckorońska e il Secondo Corpo d’Armata del generale Władysław Anders” (Karolina Lanckorońska i 2 Korpus Polski gen. Władysława Andersa). Co ważne pani Ambasador poruszyła w nim niezwykle ważny, a mało znany temat szkolnictwa dla żołnierzy 2 Korpusu („front edukacyjny” jak mawiała Pani Profesor), a także zasługi prof. Lanckorońskiej w umożliwieniu żołnierzom tej formacji PSZ studiów na uczelniach włoskich w latach 1945-1946.

Wszystkie nagrania wystąpień na konferencji dostępne są na dedykowanej temu wydarzeniu stronie internetowej:

https://convegnolanckoronski.pl/

Wykład Ambasador Anny Marii Anders:

https://www.youtube.com/watch?v=tiM04fL2LpI

Każdego dnia obrady konferencji odbywały się w innym, wyjątkowym miejscu Rzymu – Curia Iulia – Parco Archeologico del Colosseo (dzień I), Muzeum Kapitolińskim, a następnie w Fondazione Caetani (dzień II) oraz Istituto Nazionale di Studi Romani (dzień III).

Cieszymy się, że dane było Prezes naszej Fundacji – Anecie Hoffmann uczestniczyć w tej ważnej konferencji, przybliżającej postać tak zasłużoną dla kultury i nauki polskiej, jaką jest bezsprzecznie prof. Karolina Lanckorońska. Ważna była także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji, nawiązanie nowych kontaktów naukowych.

Aneta Hoffmann w trakcie pobytu w Rzymie odwiedziła także grób Pani Profesor na rzymskim cmentarzu Campo Verano, pragnąc oddać hołd tej wyjątkowej Polce łączącej dwa nasze narody i będącą inspiracją do podobnych działań przez następne pokolenia.

Fundacja Znaki Pamięci

Źródło zdjęć i materiałów: archiwum Fundacji Znaki Pamięci; https://convegnolanckoronski.pl/