Rodziny żołnierzy 2 Korpusu pamiętają

21 lipca 2023 r. minęła 80 rocznica utworzenia 2 Korpusu Polskiego – ostatniej po Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR i Armii Polskiej na Wschodzie formy organizacyjnej oddziałów Wojska Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, potocznie zwanego Armią Andersa. Wśród nas żyją ostatni weterani 2 Korpusu. Pamięć o ich bohaterstwie i trudnych losach w drodze do 2 Korpusu trwa, jednakże musimy pamiętać, że wielki wkład w utrzymanie tej pamięci mają rodziny dawnych żołnierzy gen. Andersa. Część z nich także już odeszła do wieczności, ale niezmiennie powinniśmy także i o nich pamiętać.
Dziś chcielibyśmy wspomnieć o śp. Elżbiecie Wielgopolan z domu Nowickiej (1947-2022) – córce śp. Feliksa Nowickiego (1912-1960) – uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r., internowanego na Litwie, więźnia sowieckich obozów jenieckich dla polskich żołnierzy, żołnierza Armii gen. Andersa od ZSRR do Wielkiej Brytanii, uczestnika kampanii włoskiej w tym bitwy o Monte Cassino, plutonowego 5 Kompanii Warsztatowej 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu. Feliks Nowicki po powrocie do Polski kontynuował pracę w PKP, gdzie uległ wypadkowi. Zmarł w 1960 r. w wieku zaledwie 47 lat. Pani Elżbieta miała wtedy dopiero 13 lat…. Cztery lata później zmarła jej mama Kazimiera. Młodziutka Ela pozostała z siostrą….
Mimo tych tragicznych przeżyć przez cały okres PRL, a potem już jawnie po roku 1989 r. Pani Ela przeniosła i upowszechniała pamięć o swym tacie. Była bardzo aktywnym członkiem (przed długi czas także skarbnikiem) Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych „Karpatczycy” z Warszawy, niestrudzonym uczestnikiem wszelkich uroczystości w Kraju i za granicą dotyczących żołnierzy 2 Korpusu, spotkań w szkołach itp. Może być dla wszystkich wzorem wytrwałej pamięci o ofiarnej służbie „zwykłych” żołnierzy pod dowództwem gen. Andersa, oddanych Ojczyźnie.
Pani Elżbieta przegrała w czerwcu 2022 r. wieloletnią walkę z ciężką chorobą. Żegnaliśmy Ją rok temu z ogromnym smutkiem. Pozostaje nieustająco w naszej pamięci wraz ze swymi rodzicami. Odpoczywajcie w pokoju. Niech ta historia rodziny Nowickich i Wielgopolan będzie przykładem wyjątkowej służby także dzieci żołnierzy gen. Andersa na rzecz pamięci o ich ojcach i matkach.
Dziękujemy przy tej okazji Wszystkim członkom rodzin żołnierzy 2 Korpusu w Polsce i poza Jej granicami za Wasze zaangażowanie i wsparcie w utrwalanie i dokumentowanie losów weteranów tej niezwykłej „tułaczej armii”. Wspólnymi siłami sprawimy, że będzie ona trwać wiecznie.
Zaszczytem jest Was znać.
Link do biogramu Feliksa Nowickiego w „Słowniku biograficznym żołnierzy 2 Korpusu” naszej Fundacji: