Powstańcy warszawscy – żołnierze 2 Korpusu Polskiego

1 sierpnia 2023 r. obchodziliśmy 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto pamiętać, iż po kapitulacji Powstania 2 października 1944 r. wielu z jego uczestników – oficerów i żołnierzy Armii Krajowej dostało się do obozów jenieckich na terenie Niemiec. Po ich wyzwoleniu w 1945 r. przez wojska alianckie wielu z nich decydowało się na podróż do Włoch i wstąpienie w szeregi 2 Korpusu Polskiego. Nadal wierzyli (jak pozostali żołnierze pod dowództwem gen. W. Andersa), że swą dalszą, ofiarną służbą w Polskich Siłach Zbrojnych (na Zachodzie) będą mogli walczyć o pełne wyzwolenie Ojczyzny. Wielka polityka zadecydowała inaczej.

W dniach rocznicy przebiegu Powstania Warszawskiego wspomnijmy m.in. tych spośród nich, którzy jak rtm. Witold Pilecki, wstąpili do 2 Korpusu. A było ich niemało skoro w październiku 1945 r. na skutek ich ochotniczego stawiennictwa w okresie maj-październik 1945 r.  do Wojska Polskiego we Włoszech, a wcześniej także ochotników – Polaków – byłych przymusowych żołnierzy Wehrmachtu, stan 2 Korpusu osiągnął poziom 105.000 żołnierzy przy wartości około 44.000 na początku kampanii włoskiej.

Chwała Bohaterom! Wieczna pamięć!