Pomnik Pułku Ułanów Karpackich odsłonięty w Ankonie

Szlak bojowy 2 Korpusu z lat 1944-1945 usiany jest wieloma potyczkami, bitwami, jak i wielkimi ofensywami. W pamięci szerokiego społeczeństwa polskiego utkwiło na miarę symbolu oczywiście Monte Cassino. Niemniej jednak bardzo cieszy fakt, iż dzięki oddolnym staraniom polskim i włoskim trwa pamięć i możliwe są dalsze upamiętnienia męstwa naszych żołnierzy na Ziemi Włoskiej.

Na początku 2022 r. z radością zespół Fundacji Znaki Pamięci wsparł niezmiernie cenną inicjatywę Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” postawienia przy Bramie św. Stefana w Ankonie – miejscu wkroczenia pierwszych oddziałów Pułku Ułanów Karpackich 2 Korpusu wyzwalających to miasto od Niemców – pomnika upamiętniającego ten wyjątkową jednostkę i jego żołnierzy. Kampania na rzecz zbiórki funduszy finansowych na jego postawienie trwająca w Polsce i na świecie była promowana także przez naszą organizację. Cieszymy się, że przyniosła skutek, a dzięki wytrwałości Stowarzyszenia przejście z powodzeniem 3-letniej, żmudnej procedury administracyjnej celem uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń pozwoliła na dokonanie niemożliwego.

18 lipca 2022 r. w 78 rocznicę wyzwolenia Ankony został odsłonięty wymarzony przez kombatantów Pułku Ułanów Karpackich pomnik. Stanowi on ważne upamiętnienie wysiłku i daniny krwi naszych żołnierzy w tej bitwie. Znakiem pamięci kolejnych pokoleń – polskich i włoskich – o tym niezwykle ważnym wydarzeniu. Było to piękne i trwałe ubogacenie corocznych, często skromnych, uroczystości rocznicowych w tym mieście.

Gratulujemy bardzo naszym kolegom ze Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” za zrealizowanie tego projektu mimo szeregu przeciwności. Wszystkim darczyńcom oraz Instytutowi Pamięci Narodowej składamy podziękowanie za wsparcie finansowe tej niezwykle potrzebnej i ważnej inicjatywy. Ambasadzie RP w Rzymie, Konsul Honorowej RP w Ankonie, Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, władzom miasta Ankona, lokalnym środowiskom polskim dziękujemy za pomoc w realizacji tego cennego upamiętnienia.

Wszystkich udających się lub przebywających we Włoszech zachęcamy do odwiedzenia tego ważnego, polskiego miejsca na mapie Włoch.

Fundacja Znaki Pamięci