Pamiętajmy o Sybirakach !

Dziś w nocy minie 82 rocznica pierwszych, masowych deportacji obywateli polskich przez Sowietów w głąb ZSRR.

Wyrwani niespodziewanie, w bardzo mroźną noc, bez wyroku sądowego, a jedynie na podstawie decyzji administracyjnej okupanta 10.02.1940 r. dziesiątki tysięcy rodzin z Kresów Wschodnich II RP rozpoczęło swą nieludzką odyseję na wschód. Po nich nastąpiły trzy kolejne deportacje – 13.04.1940 r., w czerwcu 1940 i 1941 r. Wielu z deportowanych nie przeżyło strasznej podróży w bydlęcych wagonach. Wielu umarło z głodu, nieludzkich warunków przymusowego życia i pracy w głębi ZSRR.

Do wywózki wybierano konkretne rodziny, w sowieckim systemie represji nie było przypadków. Wyjeżdżali całymi rodzinami by zwykle nigdy już nie powrócić do swych rodzinnych domów. Niektórzy z nich na mocy tzw. amnestii roku 1941 zostało ochotnikami do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR tworzonych przez gen. Andersa i ich losy mogą Państwo przeczytać w naszym „Słowniku biograficznym żołnierzy 2 Korpusu”. Inni albo z wojskiem wydostali się z ZSRR w 1942 r., albo powracali do powojennej, innej Polski dopiero w roku 1946.

Wspomnijmy Ich wszystkich w ten szczególny dzień.

Pamiętajmy o Sybirakach !

 

Wszystkie fotografie pochodzą ze zbiorów Fundacji Znaki Pamięci