Inauguracja Słownika Biograficznego Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

blablabla

W 79 rocznicę podpisania paktu Sikorski-Majski, który dał szansę na wyzwolenie choćby części zesłańców i łagierników z niewoli sowieckiej Fundacja „Znaki Pamięci” zainaugurowała start jej wieloletniego projektu „Słownika biograficznego żołnierzy 2 Korpusu Polskiego”. W 75 rocznicę zakończenia walk Korpusu w kampanii włoskiej i roku 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej przedstawiamy pierwszych 100 biogramów żołnierzy 2 Korpusu. Stopniowo dodawać będziemy kolejne z nich, a także zebrane przez członków Fundacji wspomnienia, fotografie i dokumenty archiwalne. Zachęcamy wszystkich do współtworzenia tego projektu. Niech zostaną nasi bohaterowie wezwani po imieniu. Zasługują na naszą wieczną pamięć.