FUNDACJA

ZNAKI PAMIĘCI

Kim jesteśmy ?

Fundacja Znaki Pamięci zajmuje się badaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat historii, kultury i dziedzictwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na skalę ogólnopolską i międzynarodową, w tym w szczególności na temat losów obywateli polskich represjonowanych przez Sowietów w czasie i po II wojnie światowej, mieszkańców Kresów Wschodnich II RP i obywateli polskich walczących na frontach II wojny światowej

Co robimy ?

Fundacja realizuje swe cele statutowe poprzez realizację projektów archiwalnych, wystaw o tematyce historycznej, warsztatów edukacyjnych w szczególności dla młodzieży polskiej i ze środowisk polonijnych, ewidencję miejsc pamięci narodowej poza granicami Kraju, by wymienić najważniejsze z nich.

Po co to robimy ?

Założona w 2019 r. Fundacja powstała z inicjatywy bardzo doświadczonych historyków od lat dokumentujących i upowszechniających losy obywateli polskich w XX w. Poprzez swą działalność pragnie ona przybliżyć szczególnie tematy rzadko opracowywane i upowszechniane, a mające ważne znaczenie dla historii Polski XX w.