SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Jan Achramowicz


1901 – 1980
IMIĘ: Jan
NAZWISKO: Achramowicz
IMIĘ OJCA: Jan
IMIĘ MATKI: Emilia
NAZWISKO RODOWE MATKI: Morozow
DATA URODZENIA: 1901
MIEJSCE URODZENIA: Czernięta (pow. Wilejka, woj. wileńskie)
DATA ŚMIERCI: 1980
MIEJSCE ŚMIERCI: Aleksandrów Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie)
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Rodzice Jana Achramowicza zmarli przed I wojną światową i dziećmi zajęła się ich ciotka. Ewakuowani z terenów przyfrontowych koło Czernięt przebywali w Petersburgu. Tu zastało ich odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Pan Jan był ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Słuchacz kursu Policji Państwowej we Włocławku, a po powrocie rodziny do Czernięt – kursu posterunkowych przy Komendzie Policji Państwowej powiatu wilejskiego. Od roku 1921 posterunkowy (podobnie jak jego brat Józef) w Komendzie Policji Państwowej w Wilejce. W latach 30-tych XX w. Jan Achramowicz ożenił się i na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej zamieszkał z rodziną (żoną i dwójką dzieci) w Smorgoniach (pow. Oszmiana, woj. wileńskie).

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej Pan Jan został wraz z innymi policjantami zmobilizowany do Wojska Polskiego, a jego posterunek ewakuowany do garnizonu wileńskiego. Po opanowaniu Wilna przez wojska sowieckie Jan Achramowicz został 19.09.1939 r. internowany na Litwie, gdzie przebywał aż do jej zajęcia przez Sowietów w czerwcu 1940 roku.
W okresie od 17.07.1940 do 16.05.1941 r. przebywał w obozie sowieckim w Kozielsku, a następnie od 16.05.1941 do 27.07.1941 w obozie w Ponoj koło Murmańska. Do zwolnienia w ramach Paktu Sikorski-Majski przebywał następnie w obozie w Suzdalu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Pan Achramowicz został przyjęty 04.09.1941 r. do Armii Polskiej w ZSRR w Tatiszczewie. Jako były policjant został przydzielony do Żandarmerii Wojskowej, w której szeregach jako żołnierz 11 Szwadronu Żandarmerii w stopniu plutonowego przebył cały szlak bojowy 2 Korpusu (nr ewid. 1901/12/III). Następnie po wojnie ewakuowany wraz z 2 Korpusem do Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE

Po demobilizacji z 2 Korpusu pozostał w Anglii, a następnie wyemigrował do USA. Do Polski powrócił w latach 70-tych XX w. i zamieszkał w Aleksandrowie Kujawskim. Tu zmarł w 1980 r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Monte Cassino (nr legit. 47496), Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, Medal Wojska

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Anglia, USA, Polska (Aleksandrów Kujawski)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

indeksrepresjonowanych.pl; „Dziadek w polskim mundurze” znadniemna.pl; Jan Pięta, Wanda Krystyna Roman, Maciej Szczurowski „Polacy internowani na Litwie 1939-1940”, Warszawa 1997; krzyz.montecassino.eu

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

źródło : znadniemna.pl