SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Michał Pomorski


IMIĘ: Michał
NAZWISKO: Pomorski
IMIĘ OJCA: Jakub
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA:
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

1.09.1939r.-21.09.1939r.- kampania wrześniowa
21.09.1939r.-03.1940r. pobyt na Węgrzech w obozie internowanych w Samoskaujfalu.
23.06.1940r.- 1942r. – służba wojskowa i czynny udział w walkach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Afryce Północnej.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od XII.1942r. – XII.1943r.- w 2 Korpusie Polskim na Bliskim Wschodzie.
XII.1943r. – 9.05.1945r. czynny udział w walkach 2 Korpusu Polskiego na froncie włoskim .
Od maja 1945r. – 15 maja 1947r.- służba w wojsku polskim na terenie Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE

po 15 maja 1947r. – powrót do Polski
W latach 1947 – 1980r. pracownik LOT-u.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Monte Cassino,Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Afryki,Gwiazda Italii,The War Medal, Defence Medal

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Akt Nowych- Archiwum Stowarzyszenia b.żołnierzy 2 Korpusu Polskiego – 2881-poz.139

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW