SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Mieczysław Boruta-Spiechowicz


20/02/1894 – 13/10/1985
IMIĘ: Mieczysław
NAZWISKO: Boruta-Spiechowicz
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 20/02/1894
MIEJSCE URODZENIA: Rzeszów
DATA ŚMIERCI: 13/10/1985
MIEJSCE ŚMIERCI: Zakopane
MIEJSCE POCHÓWKU: Zakopane – Cmentarz parafialny ul. Nowotarska – kwatera legionowa – sektor K6, rząd 1, grób 1
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

20 lutego 1894 r. urodził się generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, żołnierz Legionów, armii Andersa, współtwórca ROPCiO i uczestnik I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Przyszedł na świat w wielodzietnej rodzinie w Rzeszowie 20 lutego 1894 jako jeden z piętnaściorga rodzeństwa. W 1903 roku rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie uczył się i działał w drużynach harcerskich. W 1913 roku wyjechał do Antwerpii na studia i wstąpił do Związku Strzeleckiego.
To ostatnie doświadczenie otworzyło mu drogę do kariery oficerskiej w Legionach w 1914 roku. Walczył w I wojnie światowej, zaś w listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. W 1919 roku objął dowództwo nad 143. Pułkiem Strzelców Kresowych, przemianowanym później na 4. Pułk Strzelców Podhalańskich.

W dwudziestoleciu międzywojennym nieustannie podnosił kwalifikacje dowódcze. Po przewrocie majowym, mimo, że stanął po stronie rządowej, został powołany do pracy w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Na początku 1939 witał Madziarów na nowo powstałej polsko-węgierskiej granicy.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W trakcie wojny obronnej dowodził Grupą Operacyjną „Bielsko” (przemianowaną 3 września na „Borutę”). Pod jego rozkazami znalazł się m.in. Stanisław Maczek. Obrona południowo-zachodniej części kraju zamieniła się szybko w desperacki odwrót. Gdy generał uświadomił sobie klęskę, postanowił przedostać się do Lwowa, gdzie natychmiast wdał się w konspirację antysowiecką. Od generała Mariana Żegoty-Januszajtisa przejął zwierzchnictwo nad Polską Organizacją Walki o Wolność, ale dzień po nominacji, 13 grudnia 1939 został aresztowany przez NKWD. W moskiewskim więzieniu na Łubiance był przetrzymywany do podpisania układu Sikorski-Majski.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po uwolnieniu z więzienia ewakuował się do Iranu. Pełnił funkcję dowódcy 5. Wileńskiej Dywizji Piechoty, a później – od sierpnia 1943 roku do końca wojny – dowódcy 1. Korpusu Polskiego.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu wojny zdecydował się na powrót do Ojczyzny.

Swoje miejsce znalazł wśród kombatantów, wśród których cieszył się ogromnym szacunkiem. Tym darzyli go również przedstawiciele opozycji, z którą się związał. Mimo podeszłego wieku, generał aktywnie pracował na rzecz zmian. Był jednym ze współtwórców ROPCiO , Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. Publicznie pokazywał się w mundurze wzoru przedwojennego, czym doprowadzał do wściekłości komunistyczne władze. W takim stroju wystąpił podczas I Zjazdu NSZZ „Solidarność”.

Przeżył niemal wszystko, co najgorsze w XX wieku, jednocześnie reprezentując swoim życiem to, co najlepsze. Zmarł w 1985 r. w Zakopanem, u stóp gór, które – jak przystało na Podhalańczyka – kochał.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum Fundacji „Znaki Pamięci”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz – źródło : Internet