SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Tadeusz Anders


12/06/1902 – 07/07/1995
IMIĘ: Tadeusz
NAZWISKO: Anders
IMIĘ OJCA: Albert
IMIĘ MATKI: Elżbieta
NAZWISKO RODOWE MATKI: Tauchert
DATA URODZENIA: 12/06/1902
MIEJSCE URODZENIA: Błonie (obecnie Krośniewice, pow. kutnowski)
DATA ŚMIERCI: 07/07/1995
MIEJSCE ŚMIERCI: Nowy Jork, USA
MIEJSCE POCHÓWKU: Our Lady of Czestochowa Cemetery w Doylestown, Pennsylvania, USA
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Najmłodszy z braci Andersów. Oficer artylerii Wojska Polskiego, przedwojenny kapitan (z 1933 roku). W 1918 roku działał w Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Mińska Litewskiego. Od września 1919 roku w Korpusie Kadetów Nr 2 w Modlinie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku w szeregach 15 Pułku Ułanów, a w maju 1921 roku w III powstaniu śląskim. Po ukończeniu nauki 25 czerwca 1922 roku zdał egzamin maturalny i otrzymał świadectwo dojrzałości. Kontynuował następnie naukę w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień podporucznika artylerii 1 lipca 1923 roku z przydziałem do 29 Pułku Artylerii Lekkiej. 1 lipca 1925 roku został awansowany na stopień porucznika. Przeniesiony do 11 Dywizji Artylerii Konnej. W latach 1931-1934 był instruktorem w Szkole Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim. Awansowany do stopnia kapitana artylerii 1 stycznia 1934 roku. Następnie służył w 4 Dywizjonie Artylerii Konnej w Suwałkach na stanowisku adiutanta.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W szeregach 4 Dywizjonu Artylerii Konnej w Suwałkach brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Uczestniczył w walkach z Niemcami na szlaku bojowym prowadzącym od Suwałk na Lubelszczyznę: jego dywizjon wszedł w skład Brygady Kawalerii „Edward”. Uczestnik bitwy pod Kockiem. Po zakończeniu kampanii wrześniowej uniknął niewoli. Przedostał się do Francji i tam służył w Wojsku Polskim.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W czasie II wojny światowej został przeniesiony do 2 Korpusu Polskiego, z którym przebył cały szlak bojowy kampanii włoskiej. Uczestnik m.in.: bitwy o Monte Cassino, bitwy o Ankonę, walk w Apeninach oraz zdobycia Bolonii. W 2 Korpusie pod nr. ewidencyjnym 1902/30. Do lipca 1945 r. był (w stopniu majora, a następnie podpułkownika) zastępcą dowódcy 7 Pułku Artylerii Konnej 2 Grupy Artylerii 2 Korpusu, a następnie od tego miesiąca aż do rozformowania jego dowódcą.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie wraz z 2 Korpusem Polskim znalazł się w Wielkiej Brytanii, skąd zdemobilizowany wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Zmarł 7 lipca 1995 r. w Nowym Jorku.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Monte Cassino (nr legit. 32362), odznaczenia polskie i brytyjskie z II wojny światowej

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Nowy Jork, USA
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum Fundacji „Znaki Pamięci”
http://krzyz.montecassino.eu/7pak.php

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW